Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Hội nghị cán hộ công chức năm học 2016 - 2017

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2016, trường mầm non Thái Thuần Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2016 - 2017


 Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2016, trường mầm non Thái Thuần đã tổ chức Hội nghị " Cán bộ giáo viên - nhân viên năm học 2016 - 2017" tại phòng hội đồng trường Mầm Non Thái Thuần. Về dự với trường có lãnh đạo trường Tiểu học Thái Thuần, Trường THCS Thái Thuần và đại diện của UBND xã Thái Thuần đã về dự.

Hiệu trưởng - Đọc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 

      Năm học 2016-2017  này trường mầm non Thái Thuần phấn đấu là đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cuối năm học xếp loại tốt về các mặt, đề nghị SGD tặng giấy khen.  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, 100% các nhóm lớp cam kết có giải pháp tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô và trẻ trong nhà trường.

      1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển GDMN theo các NQ, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ và của tỉnh, của huyện.  Thực hiện sáng tạo, có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua của ngành.

      2. Tiếp tục Đổi mới căn bản công tác quản lý, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường. Nâng cao hiệu quả cơ chế phối kết hợp giữa các cấp các ngành trong quản lý GDMN. Tập trung quản lý, nâng cao chất lượng CSGD trẻ.Tăng cường nền nếp kỷ cương, thực hiện tốt chủ đề năm học “ Đổi mới - Kỷ cương – Hiệu quả.

      3. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GVNV đáp ứng yêu cầu đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

      4. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực, giữ vững và nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Làm tốt công tác huy động số lượng trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao. Chú trọng đầu tư CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

      5.  Nâng cao chất lượng  thực hiện chương trình GDMN, đẩy mạnh đổi mới hoạt động CS,GD trẻ theo quan điểm lấy trẻ là trung tâm, tăng cường cá hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, tích cực đưa các trò chơi dân gian vào trong các hoạt động của trẻ. Chú trọng  giáo dục, hình thành ký năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc. Chủ động phối hợp với gia đình trong việc CSND,GD trẻ. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả CTGDMN.

      6. Tăng cường công tác tuyên truyển, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đoàn thể xã hội, phụ huynh học sinh đối với sự phát triển GDMN. Tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN.

7. Đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạt, thực hiện có hiệu quả mạng GD điện tử liên thông từ phòng tới trường và tới từng CBGV,NV. Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ giảng dạy nâng cao chất lượng GD toàn diện.

CT công đoàn Trần Thị Thân đọc quy chế Phối hợp hoạt động giữa nhà trường và công đoàn

Công đoàn nhà trường đã phối hợp với ban giám hiệu nhà trường tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho CBGV, chỉ đạo và động viên CBGV phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đổi mới giáo dục, từng bước nâng cao chuyên môn và ứng dụng công nghẹ thông tin vào việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh.

Bên cạnh đó còn phối hợp tham mưu với các cấp các ngành, các đoàn thể các tổ chức xã hội tại địa phương, huy động các nguồn lực chăm lo sự nghiệp giáo dục phát triển, từng bước cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc cho CBGV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác