Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON THÁI TÂN

Tên trường: Trường Mầm non Thái Tân

Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0969968080

Email: thaitan3@thaithuy.edu.vn

 

           - Giới thiệu địa lý: 

Thái Tân là một xã nằm phía Nam huyện Thái Thụy. Phía đông giáp xã Thái Xuyên, phía tây giáp xã Thái Học và Thái Hưng, phía nam giáp xã Mĩ Lộc và Thái Thọ, phía bắc giáp xã Thái Hưng. Với quy mô là xã không lớn có tổng diện tích là 406,26 ha cùng với 1092 hộ gia đình với 4080 nhân khẩu.Vị  trí địa lý thuận lợi nằm trên trực đường giao thông liên xã thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

          Trong nhiều năm qua trường luôn luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến.Năm học 2013 - 2014 UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chi bộ nhà trường, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.         

 

         

 

 

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

 Lãnh đạo nhà trường

STTNội dungẢnh đại diện
Họ và tên: Trần Thị Minh Tuyết
Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh: 29/4/1973
Nơi sinh: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ CM: ĐHSP Tiểu học
Trình độ chính trị: TCLL Chính trị
Nhiệm vụ được phân công: Quản lý chung
Điện thoại: 0974061888
E_Mail: thaitan3@thaithuy.edu.vn
 
 2
Họ và tên: Đào Thị Miền
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh:04/02/1970
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN Trình độ chính trị: TCLL Chính trị
Nhiệm vụ được phân công: PHT phụ trách nuôi dưỡng
Điện thoại: 01655298597
 
3 Họ và tên: Tạ Thị Nghĩa
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1969
Nơi sinh: Thái An - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN Trình độ chính trị: TCLL chính trị
Nhiệm vụ được phân công: PHT phụ trách chuyên môn
Điện thoại: 01658408825


 

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

 1. Tổ nhà trẻ

SttNội dungẢnh đại diện
1
Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ
Chức vụ: Tổ trưởng nhà trẻ
Ngày tháng năm sinh: 03/9/1968
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên nhà trẻ
Điện thoại: 01696102107

 
 2 Họ và tên: Lê Thị Thía
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1970
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: CĐSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên nhà trẻ 
Điện thoại: 0979950618
 
 3 Họ và tên: Ngô Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1969
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: CĐSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên nhà trẻ
Điện thoại: 0982422575
 
 4 Họ và tên: Lê Thị Thu Thương
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 28/6/1984
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thịnh - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên nhà trẻ
Điện thoại: 0982422575
 

 

2. Tổ mẫu giáo 

STTNội dungẢnh đại diện 
1
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu 
Chức vụ: Tổ trưởng mẫu giáo
Ngày tháng năm sinh: 13/6/1981
Nơi sinh: Thái Thịnh - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên 5 tuổi
Điện thoại: 01697838664
 
 2 Họ và tên: Phạm Thị Mi
Chức vụ: CTCĐ - GV
Ngày tháng năm sinh: 15/4/1972
Nơi sinh: Thái Thọ -  Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên 5 tuổi
Điện thoại: 0982422575

 
 3 Họ và tên: Ngô Thị Hiền
Chức vụ: Khối trưởng 4T - GV
Ngày tháng năm sinh: 16/5/1982
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên 4 tuổi
Điện thoại: 0982422575
 
 4 Họ và tên: Vũ Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh:30/07/1987
Nơi sinh: Hưng Hà - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên 4 tuổi
Điện thoại: 0982422575
 
 5 Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Khối trưởng 3T - GV
Ngày tháng năm sinh: 4/4/1979
Nơi sinh: Thuỵ Xuân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên 3T
Điện thoại: 0982422575

 
 6 Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1985
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên 3T
Điện thoại: 0982422575
 

 

3. Tổ hành chính

STTNội dungẢnh đại diện
1
Họ và tên: Ngô Thị Luyên
Chức vụ: Kế toán
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1983
Nơi sinh: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: CĐKT
Nhiệm vụ được phân công: Kế toán
Điện thoại: 0982422575
 
 2 Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Thủ quỹ
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1978
Nơi sinh: Thái Tân - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: CĐSPMN
Nhiệm vụ được phân công: Thủ quỹ
Điện thoại: 0982422575
 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác