Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

Kế hoạch tháng 04 năm 2018  

Kế hoạch tháng 03 năm 2018  

Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi Quý I năm 2018  

Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi Quý I năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018 I. Đánh giá công tác tháng 3/ 2018. 1. Đánh giá chung. 1.1. Ưu điểm. Nhà trường đã triển khai và có kết quả tốt một số công việc sau: + Tham dự thi XD môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm đạt kết quả tốt: CBGVNV nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung. + Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản và con người. + Nề nếp các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ cơ bản duy trì tốt


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác