Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 9/2017


 

PGD& ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THÁI HỒNG
 
Số : 02KHCTT-MNTH
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
               
              Thái Hồng, ngày 04 tháng 09  năm 2017
KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG 9/ 2017
A. Đánh giá công tác tháng 8.
* Ưu điểm:
  1. Công tác số lượng: Duy trì ổn định tăng số trẻ cháu vào học
    Nhà trẻ thu hút 30/81 trẻ vào học. Đạt 37%
     Mẫu giáo thu hút 103/136 trẻ vào học. Đạt 76%.
     - Phân công giáo viên đi điều tra độ tuổi
   2. Chất lượng:
   - Chăm sóc nuôi dưỡng: Nhà trẻ thu hút 30/30 =  trẻ ăn bán trú
                                           Mẫu giáo thu hút 103/103 = 100% trẻ vào học
     - Công tác nuôi ăn bán trú được đảm bảo an toàn thực phẩm an toàn trong trường
     - Các nhóm lớp đã tương đối ổn định,nề nếp học chơi ăn nghỉ.
   3. Công tác khác.
     -  Làm tốt công tác tham mưu UBND xã c/b công tác khai giảng.
     - Mua 27 bục ngủ HS, 1 máy xay thịt,  2 bình ủ nước, sửa nền nhà, hút bể phốt, lắp đạt hệ thồng nước thải, nước tưới,làm tranh tường, vệ sinh cảnh quan môi trường trong ngoài lớp...
     - Phân công giáo viên đứng nhóm lớp
     - Trang trí nhóm lớp .
     - Nhận tài liệu
   * Tồn tại: - Tỷ lệ học sinh vào học còn thấp.
    - Trang trí nhóm lớp chưa kịp thời, đồ dùng đồ chơi tự làm còn hạn chế.        
B. Công tác tháng 9.                       
   I. Đặc điểm tình hình: là tháng đầu năm học, tháng khai giảng năm học mới, tháng có ngày Quốc khánh 2- 9. Nhà trường xây dựng kế hoạch trọng tâm tháng như sau:
     1. Công tác số lượng phổ cập.
      * Chỉ tiêu:
        a, Công tác số lượng.
Tập trung huy động số trẻ vào học nhà trẻ phấn đấu tỷ lệ trẻ vào học cao ngay từ đầu năm đạt 42/81  = 52%  ; MG 136/136=100% cháu trong độ tuổi vào học;
                 + Nhóm 13-24 tháng có 12 cháu; nhóm 25-36 tháng có 30 cháu vào học.
         b, Công tác phổ cập.
       -  Hoàn thành việc điều tra và vào sổ số lượng phổ cập 6/ 2017.
       *  Giải  pháp.
       - Rà soát điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.
       -  PHTCM phụ trách công tác phổ cập kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ phổ cập để bổ sung kịp thời.
      -  Kết hợp HPN tuyên truyền vai trò của trường MN trong công tác CSGD trẻ.
     2. Công tác chất lượng:
a. Chăm sóc, nuôi dưỡng
* Chỉ tiêu:
- Duy trì 100% trẻ ăn bán trú tại trường, có chế độ ăn thêm cho trẻ bị suy DD
- Phối hợp với y tế xã tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho 100% cháu
- Thực hiện nghiêm túc việc bảo quản lưu mẫu thức ăn trong ngày đúng quy cách.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh: cúm, sốt xuất huyết
- Cuối tháng làm biên bản tịnh khó có chữ ký PHT nuôi, kế toán, HT
       - Công khai việc thanh quyết toán tiền ăn hàng tháng trước Hội đồng trường.
* Giải pháp
- Tổ chức tốt ăn bán trú cho trẻ, đảm bảo duy trì chế độ ăn: nhà trẻ 2 bữa chính, 01 bữa phụ; mẫu giáo 01 bữa chính, 02 bữa phụ /ngày; tổ chức cho trẻ bị suy dinh dưỡng có chế độ ăn thêm;
- Tổ chức tốt việc cam kết ký hợp đồng thực phẩm.
       - Tổ chức ăn bán trú cho trẻ được đảm bảo công khai hàng ngày, hàng tháng, đảm bảo công bằng đối với trẻ, nghiêm cấm việc đối xử ko công bằng với cháu trong trường MN.
- Phối hợp với y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cháu.
- Bếp ăn thực hiện nghiêm túc việc ký kết tay ba giao nhận TP hàng ngày.
b. Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục:
* Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên thực  hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
- Giáo viên soạn bài trước 01 tuần theo chủ điểm trường mầm non 3 tuần từ ngày 04/9 đến hết ngày 2 tháng 23 năm 2017.
- Thực hiện nghiêm túc thời gian đón trả trẻ.
- 100% cán bộ giáo viên, học sinh đảm bảo có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, nội dung chất lượng đảm bảo yêu cầu.
* Giải pháp
      - PHT CM cùng các tổ trưởng họp thống nhất thực hiện chương trình trong tháng xây dựng kế hoạch, trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai đến giáo viên.
       - BGH thường xuyên kiểm tra việc xây dựng kế hoạch bài soạn, phê duyệt kế
 hoạch bài soạn của giáo viên
- Giáo viên theo dõi, cập nhật đầy đủ nội dung vào các loại sổ đảm bảo yêu cầu
- Công khai thời gian đón, trả trẻ: Mùa đông đón trẻ  7h, trả trẻ 16h30
                                                        Mùa hè đón trẻ 6h30, trả trẻ 16h30
  3. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới:
      + BGH làm tốt công tác XHHGD, tham mưu với lạo đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể của xã tổ chức ngày khai giảng thực sự là ngày hội đến trường của bé.
       + Thời gian tổ chức khai giảng: Bắt đầu 7h30 sáng 5/9.
       + Địa điểm: Trường mầm non Thái Hồng
  - Sáng ngày  4/9: Khánh tiết
+ Đ/c Ng. Hồng + Nguyền: Chuẩn bị 40 cốc to, chè, n­ước chai tiếp khách. Kê bàn ghế tiếp khách phòng hội đồng, (Đ/c Bính chỉ đạo)
+ Đ/c Hiền: Thuê phông bạt, bàn ghế.
+ Đ/c Dự, Lê Hồng,Tuyết, trang trí sân khấu, kê bàn ghế học sinh+phụ huynh ngoài sân.(Đ/c Hiền  chỉ đạo)
- Văn nghệ: Đ/c Diệu, Bính, Duyên, Huê,Hồng, Tươi, Nguyền, Hương (đ/c Bính chỉ đạo)
+ Dẫn chư­ơng trình: Đ/c Bính
+ Quản lớp:  5tuổi:  Đ/c Thuyên, Tuyết; 4 tuổi: Đ/c Huê, Duyên; 3 tuổi: Đ/c Lê Hồng, Dự.
+ Tiếp khách: Hiền.
+ Chuẩn bị Sữa phát cho các cháu : Đ/c Diệu, Hồng, Huê, Dung,Dự.
(đ/c Diệu chỉ đạo).
       + Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng, phông bạt, chú ý chất lượng chương trình văn nghệ, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá làm cho ngày khai giảng là hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
    4. Tập trung ổn định, rèn nề nếp; Xây dựng cảnh quan môi trường, lớp
      + Trang trí lớp học theo chủ điểm trường mầm non, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ( đ/c Hiền phụ trách).
      + Rèn các cháu có nền nếp học, chơi, ăn nghỉ, vệ sinh.
   5.  Tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức.
     - Hội nghị phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn.
     - Hội nghị tập trung bàn các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu; xây dựng 3 quy chế: Quy chế phối hợp với công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ trường học, quy chế hoạt động...
    * Khánh tiết : Công đoàn trường ( chỉ đạo đ/c Diệu)
     - Giấy mời , dự trù kinh phí : đ/c Hiền, Kiều Anh.
     - Tổ chức : Đ/c Bính
    * Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên được tiến hành 01 ngày.
     - Buổi sáng: Hiệu trưởng thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, CTCĐ thông qua kế hoạch nhiệm vụ của công đoàn, GV thảo luận.
     - Buổi chiều: + Hiệu trưởng thông qua quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường;quy chế dân chủ trong trường học; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động...
        + Tập thể cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua.
    6. Tham mưu với Đảng ủy có nghị quyết về giáo dục.
     7. Dự kiến các khoản thu.
       - Hỗ trợ tu sửa nhỏ: 150,000đ/cháu /năm.
       - Nước uống tinh khiết: 10.000đ/cháu/tháng.
       - Học phí: 70.000đ/cháu /tháng.
       - Hỗ trợ trực trưa+ công cô nuôi: 70.000đ/cháu/tháng.
       - Học thêm thứ 7: 10.000đ/cháu /ngày.
       - Hỗ trợ CSVC trang thiết bị ăn bán trú, nội trú:
       NT,lớp 3T:100.000đ/cháu /năm, 4T:90.000 đ/cháu /năm,5T:80.000 đ/cháu /năm
       + Vật phẩm vệ sinh phục vụ nuôi ăn bán trú của HS: 8.000đ/ tháng x 9= 72.000đ/năm học.
        +Tiền ăn: 9.000đ/trẻ/ngày, trong đó: Ăn chính: 4.000đ/bữa/trẻ
                             Ăn phụ 2 bữa: 2,000đ/bữa/trẻ; uống sữa 3,000đ/bữa/trẻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
              - Gạo thu:  Nhà trẻ:     110g/ngày/trẻ (bữa chính 100g, cháo chiều 10g)
                             Mẫu giáo:  130g/ngày/trẻ (bữa chính 120g, cháo chiều 10g)
        - Tiền chất đốt: 18.000đ/trẻ/tháng
 
       - Tài liệu sách vở, đồ dùng  học tập chăm sóc của học sinh, nhà trường căn cứ vào danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định, nhà trường tư vấn và hướng dẫn cho CMHS .
       - Làm tốt công tác tuyên truyền vận động XHHGD tạo nguồn lực xây dựng cảnh quan, chăm sóc trẻ tốt hơn.
    8. Một số việc khác.
        - Phát động tháng an toàn giao thông: 100% CBGV ký kết ATGT
        - Kết hợp công đoàn  nhà trường phát động phong trào 100% CBGV-NV tự nguyện đăng ký giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mua bảo hiểm, mua quần áo, đồ dùng...
        - Họp Phụ huynh toàn trường : 2buổi (khối 4T +khối 5 tuổi; khối 3T+ nhà trẻ)
       - Kết hợp công đoàn  nhà trường phát động phong trào CBGV giúp học sinh nghèo mua thể BHTT, ĐDĐC.
      - Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị như kế hoạch XD
      - Tập huấn chuyên môn
      - Đ/C Hoàng Thị Thuyên nghỉ sinh con nhà trường hợp đồng đ/c Vũ Thị Hồng
  
LỊCH THÁNG 9/2017
TT
Ngày
Nội dung công việc
Người thực hiện
Thay đổi
6
1
Duyệt văn nghệ khai giảng
đ/c Sinh, Bính
 
T2
4
Chuẩn bị công tác khai giảng- Họp HĐ nhà trường
100% CBGV-NV
 
3
5
Khai giảng năm học mới 7h30p
100% CBGV-NV
 
4
6
Bắt đầu thực hiện chương trình GDMN
100% nhóm lớp
 
5
7
- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp
đ/c Sinh, Bính
 
 
6
8
- Thống nhất công tác CM( 7h30p)
- Nộp Phòng báo cáo đầu năm
đ/c Sinh, Bính
 
 
7
9
Sáng : Họp phụ huynh khối NT+4T
CBQL - GVNV
 
 
Chiều : Họp phụ huynh khối 3T+5T
T2
11
- Hoàn tất hồ sơ các khoản thu trình UBND xã
- Đăng ký lịch ĐH, CBVC gửi qua mạng
đ/c Sinh
 
3
12
- Tập huấn CM, tại GDTX Tầng 2 : 14h
2PHT, 2 tổ trưởng
 
4-6
13-15
- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp
đ/c Sinh
 
 
2
18-20
- Xây dưng kế hoạch nhiệm vụ năm học, các quy chế, hoạt động 2017-2018
- Nộp báo cáo tháng
Đ/c Sinh, Diệu
 
5
21
- Hội nghị CB công chức
- 100%CBGV – NV
 
 
6
22-25
- Duyệt các kế hoạch của 2PHT, 2 Tổ trưởng, các khối
- Đ/c Sinh, Diệu, - Bính, Hiền, Tuyết
 
T2
26-28
- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp
đ/c Sinh, Bính
 
 
6
29
Danh sách đăng ký thi đua, CĐ; các bản quy chế, danh sách CM, Bản ký cam kết
BGH- GVNV
 
 
 
 
    Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu CBGV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 09-2017. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH để kịp thời giải quyết./.
                                                                                
                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                               Nguyễn Thị Sinh
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác