Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 8/2017


  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường MN Thái Hồng
Số: 01/ MN TH
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thái Hồng, ngày 02 tháng 8 năm 2017
                                                       
Kế hoạch công tác tháng 8/2017
Căn cứ vào công văn số 347/GD-ĐT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thuỵ.Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017-2018.Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 8/2017 như sau:
1. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới:
- Nhà trường tham mưu với địa phương kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của trường, có kế hoạch tu sửa, cải tạo CSVC đảm bảo an toàn trước khi bước vào năm học mới như : Lập tờ trình xin quét vôi ve, sửa chữa hệ thống nước thải, hút bể phốt nền nhà 2 lớp 5T, sửa bàn ghế phản ngủ,lắp đạt thêm hệ thống nước xung quanh sân trường, đồ chơi ngoài trời, mua máy xay thịt... kiểm kê tài sản bàn giao các nhóm lớp hoàn thành trước ngày 20/08/2017.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, báo cáo, tham mưu với lãnh đạo địa phương về công tác phát triển số lượng, xây dựng, tu sửa và mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị, kiện toàn lại đội ngũ giáo viên  đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.
- Họp ban bảo trợ phụ huynh thống nhất các khoản thu, kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất. Vận động cha mẹ học sinh lao động, làm tốt công tác XHHGD.
- Hướng dẫn cha mẹ HS mua sắm đầy đủ đồ dùng cá nhân đảm bảo cho HS 100% có đủ đồ dùng học tập, đồ dùng ăn nghỉ .
- Cán bộ giáo viên tổng vệ sinh trường lớp,trang trí các phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính… tạo cho nhà truờng có cảnh quan khang trang sạch, đẹp, hấp dẫn để thu hút phụ huynh và học sinh ngay từ ngày đầu tiên đưa trẻ đến trường.(đ/c Hiền chịu trách nhiệm)
2.  Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đầu năm
 - Thực hiện kế hoạch của SGD-ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL- GVMN thường xuyên hè
 - Tập huấn về công tác tài chính, thành phần HT, KT( 2 ngày)
 - Tập huấn chăm sóc sức khỏe
 - Tổ chức hoạt động  CSDD cho trẻ nhà trẻ và phòng chống béo phì cho trẻ lứa tuổi MN.
- Các văn bản chỉ đạo của ngành ( HT)
3- Phân công nhiệm vụ CB giáo viên công tác chuyên môn
a. Phân công chuyên môn:
Căn vào tình hình thực tế trường, điều lệ trường MN và TT06/2015 của Bộ GD-ĐT, năm học 2017-2018 nhà trường hợp đồng tiếp 4 đ/c : Phạm Thị Nguyền, Phí Thị Huệ, Nguyễn Thị Hồng, Mai Thị Hà.đ/c Hà Thị Kiều Anh nghỉ sinh con, nhà trường hợp đồng quay lại để đảm bảo công tác tài chính duy trì.
  * Ban giám hiệu nhà trường :
     - Hiệu trưởng : Chịu trách nhiệm chung, quản lý và điều hành mọi công việc của nhà trường.
          - Đ/c: Phạm Thị Bính – Phó HT: Phụ trách CM và công tác phổ cập, phụ lớp 5 tuổi A.
Đối chiếu với hồ sơ phổ cập năm 2017- 2018, nắm chính xác số lượng phổ cập, làm rõ số chuyển đi, đến, chết, khuyết tật …      
    - Đ/c: Nguyễn Thị Hiền – Phó HT : Phụ trách nuôi ăn và CSVC, trang thiết bị - vệ sinh.
    - Đ/c Hà Thị Kiều Anh – kế toán- Văn phòng.
    - Đ/c: Nguyễn Thị Huê – Thủ quỹ
  * Tổ trưởng, khối trưởng : Đ/C : Phạm Thị Tuyết – Tổ trưởng nhà trẻ
    - Đ/c : Lê Thị Bích Hồng - Khối trưởng 3 tuổi
    - Đ/c : Phạm Thị Duyên  - Khối trưởng 4 tuổi
    - Đ/c : Phạm Thị Diệu - Tổ trưởng MG- Khối trưởng 5 tuổi
  b. Biên chế cô, cháu/lớp, nhóm, theo điều lệ trường Mầm non.
    - Nhà trẻ : Đ/c : Phạm Thị Chi, Phạm Thị  Nguyền– nhóm 13 – 24 tháng
                           Phạm Thị Tuyết , Phạm Thị Dự – nhóm 25 - 36 tháng
- Mẫu giáo : Đ/c : Lê Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Hồng - Lớp 3T
                             Phạm Thị Duyên, Phí Thị Huệ (GV phụ) - Lớp 4Atuổi
                             Nguyễn Thị Huê, Mai Thị Hà (GV phụ)   - Lớp 4Btuổi
                                        Phạm Thị Diệu – Lớp 5 A tuổi
                                  Ngô Thị Dung – Lớp 5 B tuổi
   - Nhân viên nuôi : đ/c Phí Thị Huệ, Mai Thị Hà
      4- Công tác Phổ cập giáo dục
          Phối hợp với các trường Tiểu học, THCS trong xã để thực hện điều tra, và nhập dự liệu phổ cập GD trên phần mềm trực tuyến đảm bảo đúng thời gian và chính xác số liệu
          Phân công giáo viên đi điều tra, kết hợp với các trường trong xã điều tra và nhập dữ liệu ngay đầu năm học: ( Giao đ/c Bính)
 + Đ/C Phạm Thị Tuyết – xóm 2          + Đ/C Phạm Thị Dự - xóm 6
 + Đ/C  Ngô Thị Dung - xóm 1,5            + Đ/C  Phạm Thị Diệu – xóm 7, 8
 + Đ/C Phạm Thị Chi –xóm 3- 4            + Đ/C Nguyễn Thị Huê   - xóm 9
+ Đ/C Lê Thị Bích Hồng- xóm 10,11                                                                                                                                                                                                             
5. Các khoản thu đầu năm:
 Dứt điểm không để xẩy ra tình trạng lạm thu, thu dồn, xây dựng kế hoạch thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi.
- Căn cứ vào QĐ 2814 của UBND Tỉnh Thái Bình và HD số 218 của liên sở tài chính- Sở GD-ĐT Thái Bình), Nghị quyết số 31/2016 hội đồng nd tỉnh Thái Bình phê duyệt mức thu học phí tại cơ sở công lập thuộc hệ thống quốc dân từ năm 2017-2018.
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động của nhà trường, HT và kế toán lên dự kiến kế hoạch thu- chi đầu năm thông qua ban giám hiệu. Họp cha mẹ hoc sinh nhất trí, được HĐND, UBND xa đồng ý phê chuẩn bằng văn bản, báo cáo Phòng Giáo dục đồng ý mới triển khai cho các lớp thu.
6. Công tác tuyển sinh vào nhà trẻ mẫu giáo:
- Họp hội đồng nhà trường chuẩn bị cho năm học mới sáng 8/8/2017
- Tuyển sinh học sinh: Ngày học sinh tựu trường (18/8/2017) giáo viên chủ nhiệm lớp thu bản sao giấy khai sinh, đối chiếu với bản chính và ghi vào mặt sau bản sao đó đối chiếu bản chính là đúng, ký- ghi rõ họ và tên người kiểm tra.
- Phấn đấu tỷ lệ học sinh vào học cao ngay từ đầu năm học, chú ý những học sinh cú hoàn cảnh khó khăn không đi học
7. Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2017-2018
* Xây dựng cảnh quan nhà trường sạch đẹp trước ngày khai giảng
* Nhà trường XD kế hoạch báo các lãnh đạo xã, Phòng GD và tham mưu với lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh về nội dung chương trình khai giảng  đảm bảo ngắn gọn ý nghĩa, ngày khai giảng có lãnh đạo địa phương, ban ngành về dự đông đủ và có quà tặng cho nhà trường và các cháu.
* Chuẩn bị tốt chương trình văn nghệ: Phụ trách văn nghệ là đ/c Bính,Diệu
- Chỉ đạo 100% các nhóm lớp xây dựng đội văn nghệ của lớp, của trường, có kế hoạch luyện tập văn nghệ để các tiết mục văn nghệ có chất lượng .
- Đối tượng biểu diễn:  cô, cháu, ưu tiên cho cháu nhiều hơn.
- Nôị dung: Theo kịch bản ngày khai truờng.
- Yêu cầu: Chuẩn bị trang phục đẹp, hấp dẫn, phù hợp với nội dung biểu diễn.
* Thông báo sớm với phụ huynh ngày khai giảng cho trẻ mặc đẹp,có bóng bay, cờ, hoa đến trường. Học sinh khai giảng không ăn cơm trưa ngày 5/9/2017.
* Hiệu trưởng chuẩn bị bài diễn văn khai giảng, lời dặn dò với các cháu, bài viết tuyên truyền trên loa truyền thanh xã.
* Đ/C Phạm Thị Bính : Dẫn chương trình
* Đ/C Nguyễn Thị Hiền phụ trách khánh tiết, Tiếp khách ( Phân công cụ thể GV)
* Đ/C Hà kiều Anh – Kế toán : Lập kế hoạch kinh phí ngày khai giảng
* Thời gian buổi lễ khai giảng không quá 50 phút, chương trình ngắn gọn, làm cho ngày khai trường thực sự là ngày hội của các cháu và toàn dân
* Trang trí phông đẹp, có sân khấu biểu diễn văn nghệ, bàn ghế…
* Bố trí chỗ ngồi: Đại biểu và khách ngồi 2 bên, phụ huynh ngồi giữa phía dưới, học sinh bố trí sắp xếp theo nhóm khối, lớp ngồi ở giữa, phía trên phụ huynh, phân công cụ thể giáo viên phụ trách quản lý học sinh, hạn chế việc đi lại của giáo viên trong khi nhắc nhở trẻ. Cháu nhà trẻ cũn nhỏ mới vào phụ huynh trực tiếp quản lý.
  8- Tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018
  9- Công tác khác
     - Hoàn tất các loại hợp đồng thực phẩm, Hợp đồng tu sửa, làm mới CSVC.
     - Làm báo cáo thống kê do PhòngGD yêu cầu.
     - Họp ban bảo trợ phụ huynh.
     - Chi trả lương tháng 8 cho CBGV-NV
                                               LỊCH THÁNG 8-2017
Thứ -Ngày
Nội dung công việc
 
Người thực hiện
 
T2 - 1
- Chuẩn bị nội dung họp ban giám hiệu nhà trường
- Giao ban bí thư chi bộ xã
3 CBQL.
 
2 – 3
- làm vệ sinh
- Họp chi bộ trường chuẩn bị đại hội chi bộ
- CBGVNV
 
5 – 4
T2 - 7
- Chuẩn bị nội dung họp HĐ trường
- Sáng họp hội đồng nhà trường
- HT
 
- 100% CBGVNV
 
T2 – 8,9
-Điều tra HS 2 ngày(8,9/8/2017)
- Tập huấn công tác tài chính
- GV
- HT, KT
4  - 10
- Họp HT
- HT
 
7 - 12
- Tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe
- Đ/C Hiền , Huê
11 - 17
- Vệ sinh trường lớp, trang trí nhóm lớp, tu sửa CSVC
- CBGV-NV
6 - 18
- Tập trung HS
- Nộp báo cáo tháng
- CBGV-NV
- HT
21 - 23
- Tổng kết năm học 2016-2017, học nhiệm vụ năm học 2017- 2018
- HT
28-29
- Xây dựng KH thu chi
 
T5-31
Họp ban bảo trợ phụ huynh
BGH
 2 - 3
- Nghỉ ngày lễ
CBGVNV
T2-4/9
- Chuẩn bị công tác khai giảng
- Duyệt văn nghệ
- CBGVNV
 
T3-5- 09
Khai giảng năm học mới- Thực hiện chương trình
100%CBGVNV-HS,PH
6 -7/9
- Họp PH các nhóm lớp
100% nhóm lớp
T6 –8/9
Nộp báo cáo đầu năm:
- Danh sách phân công chuyên môn, báo công tác XHHGD, giúp HS nghèo
- Danh sách HS từng nhóm lớp đầu năm học
BGH
 Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu CBGVNV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 8-2017. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH để kịp thời giải quyết./.
                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                 Nguyễn Thị Sinh
 
 
 
                                                                                     
 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác