Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018


  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG  MN THÁI HỒNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 06/KH-MN
Thái Hồng, ngày 18  tháng 9 năm 2017
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
- Căn cứ  Hướng dẫn số 524/SGDĐT-GDMN ngày 23/8/2017 của Sở GD & ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2017 – 2018.
- Căn cứ Hướng dẫn số 399/PGDĐT-KHMN ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng GDĐT & ĐT Thái thụy về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp học Mầm non Huyện Thái Thụy.
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhà trường.
Trường Mầm non Thái Hồng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
 - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng GD & ĐT huyện Thái Thụy, sự quan tâm của ĐU - HĐND-UBND xã Thái Hồng và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị trong xã tạo điều kiện tốt cho nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ.
  - Đội ngũ CB, giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tích cực tự học tự rèn để nâng cao trình độ. Chế độ đời sống của giáo viên trong những năm qua đã được quan tâm hơn giúp giáo viên yên tâm công tác.
  - Nhận thức của cha mẹ các cháu được nâng lên rõ rệt, đa số các bậc phụ huynh đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong CSGD các cháu.
          - Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào một cách mạnh mẽ.
2. Khó khăn:
      -  Số giờ lao động của giáo viên/ ngày cao nên việc tìm tòi mở mang kiến thức có phần hạn chế
      - Cơ sở vật chất đã kiên cố, song công trình VS, đồ chơi ngoài trời còn thiếu
      - Chế độ tiền lương của GV ngoài biên chế tuy đã được quan tâm nhiều hơn song chưa được thực hiện kịp thời. Còn 5 GV hợp đồng chưa được hưởng chế độ BHXH nên có ảnh hưởng không nhỏ tới kinh phí hoạt động  nhà trường
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 1Năm học 2017 – 2018, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ   “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đối với giáo dục mầm non. Thực hiện sáng tạo,  hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
 2.Tiếp tục Đổi mới căn bản công tác quản lý, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ của trường về chất lượng GD và các điều kiện đảm bảo chất lượng GD.
3.Thực hiện tốt các chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ.
 4.Tích cực huy động về số lượng, tiếp tục ưu tiên nguồn lực để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
 5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.  Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
 6. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình GDMN, sửa đổi, bổ sung theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm,  tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN.
7. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, quản lý trên phần mềm S.MAC từ  trường tới từng CBGV; Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ giảng dạy, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng GD toàn diện nhằm đ­ưa sự nghiệp giáo dục mầm non của xã Thái Hồng phát triển bền vững, đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay.
     8. Nhà trường giữ vững tập thể lao động xuất sắc, đơn vị có phong trào mạnh cua huyện, cụm.
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
I. Thực hiện các cuộc vận động & các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động.
1. Mục tiêu.
- Phấn đấu 18/18 = 100% CBGVNV chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn, không có đơn thư khiếu kiện, phấn đấu trở thành “ Nhà giáo mẫu mực”
- Mỗi CBGV, NV nhận đỡ đầu 1-2 cháu hoàn cảnh khó khăn. 
2. Biện pháp.
 2.1. Đối với nhà trường
   -  Nhà trường thành lập ban chỉ đạo gồm các đ/c trong BGH, BCH công đoàn và các đ/c Tổ trưởng, Khối trưởng do đ/c Hiệu trưởng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho năm học, tổ chức thực hiện tới các đ/c giáo viên và định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.
   - Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03/CT- TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  chỉ thị số 33/ 2006 CT- TTG của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.   
 -  Trường tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức học tập, bồi dưỡng quán triệt trong đội ngũ CBQL và giáo viên  về đạo đức lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động CSGD trẻ.
 2.2. Đối với giáo viên
  -  Thực hiện nghiêm túc quyết định số 16/2008/QĐ BGD-ĐT của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngày 16/4/2008 ban hành qui định về đạo đức nhà giáo. Gắn  nội dung cuộc vận động “ Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm” với thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.  Rèn luyện tư  cách phẩm chất đạo đức nhà giáo  mỗi cán bộ giáo viên là tấm gương đạo đức  tự học và sáng tạo. Ngăn chặn và xử lý nghiêm túc, kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo như: Gây mất đoàn kết nội bộ, không gương mẫu trước phụ huynh và học sinh, xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ, đi muộn, về sớm, gửi lớp, làm việc riêng trong lớp, thiếu tinh thần trách nhiệm để trẻ mất an toàn...
 - Kết hợp với công đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng thiết thực hiệu quả để đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện tốt, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. 100% CBGVNV tự nguyện ký cam kết thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ 3 trở lên, không dạy thêm học thêm không đúng quy định, không vi phạm luật giao thông, xây dựng hình ảnh nhà giáo trong sáng, mẫu mực. Quan tâm xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.
  - Tiếp tục triển khai cú chiều sõu phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Chỉ đạo 100% nhóm lớp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. …Tiếp tục phát huynh tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ. Đặc biệt xây dựng tốt mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.
 - 100% giáo viên lựa chọn các bài hát dân ca, trò chơi dân gian, làn điệu chèo đặc biệt là các trò chơi dân gian phát triển vận động đưa vào các hoạt động của trẻ. Tổ chức cho trẻ tham gia các ngày hội, ngày lễ: Khai giảng năm học, Tết trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày sinh nhật Bác, ngày Quốc tế thiếu nhi...
  - Trong năm học nhà trường kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho các cháu mẫu giáo 4,5 tuổi đi thăm quan các địa danh, di tích lịch sử văn hóa của địa phương như:  Nghĩa trang liệt sĩ của xã Thái Hồng ít nhất được 1 lần/năm.
  -  Thực hiện tốt hoạt động từ thiện, vận động mỗi CBGV đỡ đầu từ 1-2 HS có hoàn cảnh khăn, mua đồ dùng học tập, bảo hiểm thân thể… Đẩy mạnh công tác XHHGD, quan tâm chăm lo HS con gia đình chính sách, con gia đình có công với cách mạng. Thường xuyên tham mưu cụ thể với trường TH, THCS giúp trường MN nguyên liệu làm ĐDĐC, vẽ tranh, cải tạo cảnh quan....
 -  Làm tốt việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để xây dựng môi trường lành mạnh trong trường.
- Việc ký cam kết “Không sinh con thứ 3” và “Tuyệt đối bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường”.....
- Thực hành tiết kiệm, không lãng phí, tham nhũng
-  Tạo môi trường nhóm, lớp thân thiện xanh- sạch- đẹp an toàn.
- Thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động từ thiện   
II. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
  1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới công tác quản lý.
    1.1. Mục tiêu:
  -  Phối hợp với Công đoàn tiếp tục quỏn triệt, học tập nội dung cỏc văn bản quy phạm phỏp luật về GDMN,  bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hµnh, cụ thể: Nghị quyết số 29-NQ/TW cña Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 44-NQ/CP của Chính Phủ; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT); Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”,  mỗi CBGV, nhân viên nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, hiểu được những yêu cầu của đổi mới, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của ngành đặc biệt là các văn bản của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh đối với GDMN, mỗi cán bộ quản lí cần thấy rõ và làm tốt hơn vai trò lãnh đạo đối với nhà trường. bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi CBGV bâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. Tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói  không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không  dạy thêm trái  qui định; không sinh con thứ 3 trở lên. Quan tâm xây dựng tập thể và gia đình văn hóa.
    - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, thực hiện tốt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, đặc biệt tập trung cao cho hoạt động dạy học, chú ý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ “Lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ được thực hành trải nghiệm, “chơi mà học, học bằng chơi”.
- Thực hiện đổi mới đánh giá chất lượng CSGD trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực cho GVMN, đặc biệt năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. Việc đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi phải đảm bảo theo yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định CTGDMN.
- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm, website của Phòng và của  trường để phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV. Triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản giáo dục liên thông từ Phòng đến trường và từng CBGV.
- Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường về chất lượng GD, về các điều kiện đảm bảo chất lượng GD, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính xác; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT nếu để xảy ra tình trạng CBGV vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm, vi phạm chính sách dân số, để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, không đúng quy định.
- CBGV tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lí để có thêm kinh nghiệm chỉ đạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, quan tâm động viên khen thưởng đối với giáo viên, công khai minh bạch các tiêu chí và kết quả đánh giá thi đua, coi thi đua khen thưởng là một động lực thúc đẩy nhà trường phát triển.
 - Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của chính phủ và của ngành. Nhà trường tổ chức học tập quán triệt, để mỗi CBGVNV nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, hiểu những yêu cầu đổi mới, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lí cần thấy rõ và làm tốt hơn vai trò lãnh đạo đối với nhà trường. Thực hiện các dứt điểm trong năm học này: không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, không có GV dạy thêm không đúng qui định; không có tình trạng lạm thu và sử dụng ngân sách không đúng mục đích.
- Thực hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của  trường về chất lượng GD, về các điều kiện đảm bảo chất lượng GD, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính xác; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT nếu để xảy ra tình trạng CBGV vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm, vi phạm chính sách dân số, để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, không đúng quy định.
     1.2.Biện pháp:
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBQL về các văn bản qui phạm pháp luật theo chỉ đạo của ngành, địa phương .
- Hiệu trưởng là người trực tiếp phổ biến và hướng dẫn CBGV-NV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, mặt khác tăng cường việc kiểm tra CBGVNV việc thực hiện các văn bản liên quan đến GDMN của ngành và địa phương nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường.     
- Hướng dẫn CBQL đến giáo viên, nhân viên có trách nhiệm khai thác thông tin  phần mềm và website của Phòng  phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV trong nhà trường.
- Thực hiện xây dựng, củng cố quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở trường học, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT.
- Phân công nhiệm vụ của cán bộ quản lý:
+ Hiệu trưởngchịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và đặc biệt là chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ PHT chuyên môn:Đ/c Phạm Thị Bínhgiúp việc cho hiệu trưởng, phụ trách  chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn dạy và học, công tác phổ cập, văn nghệ...
+ PHT nuôi dưỡng: Đ/c Nguyễn Thị Hiền phụ trách nuôi dưỡng - CSVC, giúp việc cho hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và cơ sở vật chất, y tế trường học, vệ sinh môi trường.
- Hiệu trưởng trực tiếp đứng lớp hoặc làm công tác chuyên môn 2h/tuần, P.Hiệu trưởng 2 buổi/tuần thay cho các đ/c khối trư­ởng đi dự giờ, thăm lớp. Hiệu trưởng dự tối thiểu 20 hoạt động/ tháng; P.Hiệu trưởng dự 25 hoạt động/ tháng; Tổ trưởng dự 6 hoạt động/tháng, tổ phó ( khối trưởng) 4 HĐ/tháng; yêu cầu sau khi dự giờ phải nhận xét đánh giá giáo viên rõ ràng, chính xác.
+ Tổ chuyên môn: trách nhiệm, nhiệm vụ Các tổ trưởng, tổ phó .
  2. Công tác kiểm tra.
   2.1. Chỉ tiêu kiểm tra:
- 100 % Hồ sơ cá nhân của trẻ được kiểm tra định kì theo tháng, theo quý.
- 100 % giáo viên (12/12) được dự giờ thăm lớp và kiểm tra Hồ sơ hàng tháng
- 100 % kiểm tra toàn diện giáo viên trong năm đạt 12/12 đ/c
 2.2. Nội dung kiểm tra: (Căn cứ nhiệm vụ của GVMN – điều lệ)
- Kiểm tra việc thực hiện ch­ương trình CSGD trẻ theo các chủ đề
- Các qui định, qui chế chuyên môn nghiệp vụ CSGD trẻ của GV.
- Việc bảo quản sử dụng CSVC các nhóm lớp; hoạt động s­ư phạm của giáo viên.
- Việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn: Lên kế hoạch sát của tổ mình.
- Công đoàn, đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền vận động.
   2.3. Biện Pháp
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tập trung những hình thức kiểm tra  ( Kiểm tra đột xuất, chuyên đề, kiểm tra toàn diện, kiểm tra tài sản tài chính, kiểm tra chế độ ăn, nghỉ của trẻ ....)
- Phân công nhiệm vụ kiểm tra:
+ Về kiểm tra tài chính trường: Giao cho Ban thanh tra nhân dân do đồng chí Phạm Thị Diệu phụ trách, kiểm tra định kỳ theo quý và kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết.
+ Về kiểm tra toàn diện: các đ/c PHT phụ trách chuyên môn và phụ trách nuôi hàng tháng lên kế hoạch kiểm tra toàn diện các thành viên của tổ mình phụ trách, duyệt qua HT và tiến hành thực hiện, mỗi tháng kiểm tra ít nhất 2 GV.
+ Về kiểm tra đột xuất: Đ/c HT điều hành và giao cho các đ/c trong BGH cùng kết hợp tổ chức thực hiện, nâng cao vai trò và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của CBQL.Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hiện việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình thời gian biểu và thực hiện chế độ ăn của trẻ. Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra giờ ngủ trưa của trẻ.
+ Năm học này cần nêu cao hơn nữa vai trò của việc kiểm tra dự giờ của tổ chuyên môn (tổ trưởng, khối trưởng). Hàng tháng có lịch dự giờ kiểm tra báo trước và đột xuất, ghi chép nội dung kiểm tra va đánh giá rút kinh nghiệm cho tổ viên của mình.    
3. Quản lý có hiệu quả trường học đổi mới.
  3.1 Mục tiêu:
-  Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới về “Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ”, Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm
-  100 % giáo viên thực hiện đổi mới “ Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe” ;“Phát triển vận động”.
- Mỗi GV thực hiện ít nhất 01 nội dung đổi mới trong năm học.
  3.2 Biện pháp:
- Căn cứ vào hướng dẫn của ngành, Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới và triển khai tới CBGV trong nhà trường vào tháng 9/2017.
- GV đăng kí thực hiện 01 nội dung đổi mới.
- Dựa vào công tác tham mưu và công tác phụ huynh....
- Kiểm tra đánh giá thực hiện nội dung đổi mới
4. Thực hiện công khai trong nhà trường:
   4.1 Mục tiêu:
- Đảm bảo công khai trong trường học theo tinh thần thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thực hiện đúng việc sử dụng ngân sách và QĐ 2814/QĐ –UBND; QĐ 2815/QĐ –UBND của UBND tỉnh về các khoản thu chi trong nhà trường.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời.
  4.2 Biện pháp:
- Kế hoạch năm học, các qui định chung của nhà trường sau khi HT xây dựng thống nhất trong BGH, được gửi tới 100% CBGVNV để cùng có kiến đóng góp, bổ sung thống nhất thực hiện.
- Triển khai đủ, đúng các văn bản liên quan tới 100% CBGVNV.
- Căn cứ các qui định của ngành, các bộ liên quan HT xây dựng bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đủ đúng chế độ chính sách cho CBGVNV, công khai trong hội nghị CBGVNV  tháng 9/2017.
- Các bộ phân đã được phân công thực hiện đủ, đúng, kịp thời chế độ công văn báo cáo.
- Thực hiện chế độ báo cáo tháng:
+ Các nhóm lớp nộp báo cáo tháng cho PHTCM vào sáng ngày 16 hàng tháng.
+ 2 PHT tổng hợp báo cáo hoàn thành báo cáo tháng vào sáng ngày 18 và 25 hàng tháng, chiều báo cáo HT sau đó nộp về PGD.
+ Các báo cáo khác : Báo cáo công tác tài chính đ/c Kế toán báo cáo HT vào 30 hàng tháng.
III. Nâng cao chất l­ượng đội ngũ CBGV-NV.
   1. Mục tiêu.
 Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên NV đủ về số lư­ợng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được chất lượng trường điểm của huyện. Tiếp tục quản lý chất lượng  giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2007.
  2. Chỉ tiêu.
- Số lượng 1,5GV/ nhóm lớp đạt: 75% bình quân GV/ nhóm lớp
- Số lượng cô nuôi: 1 cô nuôi/ 60 trẻ
- Phấn đấu tỉ lệ CBGV trên chuẩn 94%
- 100% CBGV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN và 100% Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
 3. Biện pháp.
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư và quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
 - Động  viên CBGV tự học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo; tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí giáo viên đang theo học lớp cao đẳng, đại học MN yên tâm công tác.
- Bồi dưỡng năng lực GV thông qua thực hiện các chuyên đề trọng tâm, nhà trường tập trung các chuyên đề : Phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ và xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại giáo viên và CBQL theo qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng của Bộ GD & ĐT ban hành, đảm bảo tính công khai dân chủ và thực hiện đúng qui trình, phản ảnh đúng thực trạng.
- Tổ chức cho CBGV tham quan trường mầm non chất lượng cao trong và ngoài tỉnh; khai thác triệt để tham khảo các trường chất lượng cao qua internet.
- Phát huy hiệu quả vai trò quản lý của BGH và các tổ chuyên môn:
1. Tổ nhà trẻ: đc Phạm Thị Tuyết- tổ trưởng. Các thành viên bao gồm GVNT và HT.
2. Tổ MG: đc Phạm Thị Diệu - tổ trưởng; Các thành viên bao gồm GV tổ MG và 2 phó hiệu trưởng, có 2 tổ phó:
+ Đ/c: Phạm Thị Duyên - Phụ trách khối 4 tuổi
+ Đ/c: Lê Thị Bích Hồng - Phụ trách khối 3 tuổi
3. Tổ văn phòng: Đ/c: Hà Thị Kiều Anh - Tổ trưởng; Các thành viên gồm nhân viên nuôi, kế toán, văn phòng, bảo vệ.
- Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên: Tích cực tham mưu và thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp CBGVNV.   
VI. Công tác số lượng - Phổ cập.
  1. Chỉ tiêu. Phấn đấu trong năm học huy động 66/83 = 79.5% cháu trong độ tuổi NT vào học, tỷ lệ chuyên cần 90%; Mẫu giáo 135/135 = 100% cháu vào học, tỷ lệ chuyên cần 96% trở lên.
Đạt kết quả tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
 2.  Biện pháp.
   2.1. Công tác phổ cập :
     2.1.1. Đối với BGH nhà trường.
 - HT cùng với 2 trường TH và THCS tham m­ưu với UBND xã thành lập ban chỉ đạo phổ cập, hoàn thành hồ sơ của ban chỉ đạo, chủ động điều giáo viên xuống các cơ sở thôn điều tra các độ tuổi phổ cập.
- Đ/c Phạm Thị Bính PHTCM xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập đảm bảo đủ yêu cầu về hồ sơ. Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ, theo dõi phổ cập nhà trường.
   2.1.2. Đối với giáo viên.
 Giáo viên đến từng hộ gia đình điều tra cập nhật số trẻ có biến động trong tháng, tuần, ký cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.
   2.2. Công tác số l­ượng:
    2.2.1. Đối với BGH nhà trường:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch phổ cập
- Triển khai đến các tổ chức đoàn thể Công đoàn
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng nuôi dạy chăm sóc Giáo dục trẻ
   2.2.2. Đối với giáo viên.
-  Giao số l­ượng cụ thể đến từng tổ, khối, lớp, giáo viên, lấy việc huy động và đảm bảo sĩ số là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên hàng tháng, hàng kỳ và trong năm học.
TT
Nhóm Lớp
Số trẻ ĐT
Số trẻ
Giao huy động
Đạt PC độ tuổi (%)
Ghi chú
1
13-24 tháng
35
19
54
 
2
25-36 tháng
48
47
98
 
5
3 tuổi
37
37
100
 
6
4TA
30
30
100
 
7
4TB
24
24
100
 
8
5TA
22
22
100
 
9
5TB
22
22
100
 
...
 
 
 
 
 
 
Tổng số
   NT: 83
MG: 135
        NT: 66
MG: 135
79.5 %
100 %
 
      - Tổ chuyên môn căn cứ số lượng giao nhóm lớp cụ thể từng giáo viên và ra chỉ tiêu thi đua từng tháng.
IV. Công tác chất lượng chăm sóc giáo dục.
  1. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi d­ưỡng.
  1.1 Chỉ tiêu.
-  100 % cháu đến trường được ăn bán trú.
- 100 % cháu SDD được ăn phục hồi dinh dưỡng;
-  Phấn đấu giảm tỷ lệ cháu SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi xuống 4 dưới 4 %, giảm so với đầu năm học từ 1-2%. 
- 100 %  Cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
  1.2. Biện pháp.
    1.2.1. Đối với BGH nhà tr­ường.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa trang bị đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú;
- Đ/c Nguyễn Thị Hiền - PHTnhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo mảng nuôi, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng CSSK cho học sinh; quản lý nuôi ăn bán trú trên phần mềm đồng thời quản lý chặt chẽ quy trình tổ chức nuôi ăn, bảo đảm vệ sinh ATTP,đủ dinh dưỡng cho trẻ, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn cho trẻ trong từng nhóm lớp.
- Thực hiện ký cam kết hợp đồng mua thực phẩm sạch, l­ưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định 24h vào sổ lưu mẫu kịp thời.
- Triển khai cho GV học qui chế, đảm bảo an toàn NDCS trẻ. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các tai nạn gây th­ương tích th­ường xảy ra đối với trẻ như:  đuối nước, hóc, sặc, ngã.
- Tổ chức cho giáo viên ký cam kết với nhà trường về việc thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, phòng chống một số bệnh do vi rút, lây lan gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình PCSDD, đặc biệt là mô hình VAC tạo nguồn thực phẩm sạch ( rau,quả,  gia cầm) hỗ trợ vào bữa ăn cho trẻ.
- Kết hợp với các ban ngành, trạm y tế xã tổ chức cho 100% trẻ đ­ược tiêm chủng, khám sức khỏe 2 lần/năm học (tháng 9; tháng 3)
- Hàng tuần BGH có lịch trực quản lý giờ ăn, ngủ trưa, kiểm tra đôn đốc kịp thời để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho trẻ. ( phụ lục)
   1.2.2. Đối với nhân viên nuôi dưỡng và giáo viên chủ nhiệm lớp.
* Nhân viên nuôi:
        - Thực hiện tốt các quy định để đảm bảo VSATTP ( Trang phục, vệ sinh đồ dùng...)
- Nhân viên nuôi dưỡng được phân công làm tiếp phẩm luân phiên theo tuần, sau khi giao nhận thực phẩm đảm bảo  đủ 3 chữ ký ( Quản lý, người tiếp phẩm; giáo viên), thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày.
- Thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm. XD thực đơn, khẩu phần ăn đảm bảo ít nhất 2 bữa chính+1 bữa phụ với NT, 1bữa chính+ 2bữa phụ với MG, chế độ ăn. Mức ăn của các cháu từng độ tuổi
Độ tuổi
Gạo/cháu/ngày
Tiền/cháu/ngày
chất đốt/cháu/tháng
Nhà trẻ
110 gam
9.000đ
    18.000đ
MG
130 gam
9.000đ
    18.000đ
     - Thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng quy định 24h vào sổ lưu mẫu kịp thời, vệ sinh tủ lạnh 2 tuần/ lần
      - Tăng giatrồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn hàng ngày vào các buổi chiều.
      - Có đủ nước đun sôi cho trẻ uống ( uống trong 24 h thay nước đun sôi mới). Thường xuyên dự giờ ăn của các lớp để nắm bắt tình hình và có sự điều chỉnh cho phù hợp với trẻ
      - Nấu ăn và phân chia đúng định lượng, đảm bảo giờ ăn cho các cháu
* Giáo viên chủ nhiệm  lớp:
-  Thực hiện nghiêm túc lịch trực trưa, đảm bảo 100% các cháu được chăm sóc giấc ngủ trưa đúng giờ.
- Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hình thành nền nếp thói quen tốt trong Vệ sinh ăn uống cho trẻ.
- Mỗi nhóm lớp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trong kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch chủ đề.
  2. Nâng cao chất lư­ợng giáo dục.
    2.1. Chỉ  tiêu :
- 100% các nhóm, lớp thực hiện thực hiện tốt đổi mới ph­ương pháp dạy học “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, không vi phạm qui chế CM.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “ Phát triển vận động” tập trung đổi mới hoạt động “ Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe” ít nhất 30 phút/ ngày.
    2.2. Biện pháp.
2.2.1. Đối với BGH nhà trường.
- PHTCM căn cứ kế hoạch năm học nhà trường XD kế hoạch giáo dục sau đó chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ, khối cho phù hợp. Tất các các kế hoạch đề được BGH phê duyệt sau đó mới được triển khai thực hiện. Chỉ đạo GV tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương  trình lớp 1.
- HT Có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, giám sát và th­ường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của của cán bộ giáo viên. Đánh giá kịp thời từng công việc cụ thể của BGH
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo có hiệu quả  chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”….
    2.2.2. Đối với tổ chuyên môn:
  - Phát huy tối đa vai trò các tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tích cự tham mưu với BGH để nâng cao chất lượng các hoạt động.
 - Tổ trưởng CM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ, thống nhất với giáo viên trong tổ về qui định sinh hoạt tổ; tổ chức sinh hoạt tổ 2 lần/tháng, cùng đ/c PHTCM phân công GV phụ trách chuyên đề và tổ chức chuyên đề, để giáo viên học tập rút kinh nghiệm; chỉ đạo giáo viên XD kế hoạch giáo dục theo quy định (XD tr­ước 1 tuần) duyệt  dự kiến KH chủ đề góp ý bổ sung cho giáo viên; kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng đảm bảo ít nhất 1 lượt/ gv.        
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho tổ viên : Dự giờ, tổ chức chuyên đề, hồ sơ, trang trí, ĐDĐC, tác phong của giảng dạy...
- Đánh giá xếp loại giáo viên, đề xuất khen thưởng, ki luật.
        2.2.3. Đối với giáo viên: 
- Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công chuyên môn và chỉ đạo của nhà trư­ờng, của tổ chuyên môn; chủ động sáng tạo trong việc thực hiện xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phư­ơng, của nhóm lớp đảm bảo chất lư­ợng độ tuổi.
- GV có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định của ngành, giáo viên XDKHGD tr­ước một tuần.
- Tham gia học tập và rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề; đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ.
- Kế hoạch chủ đề, kế hoạch GD được PHTCM (tổ trưởng CM) phê duyệt trước khi thực hiện.
- Trang trí lớp theo chủ đề, tận dụng nguyên vật liệu địa phương, tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
- Phát hiện, bồi dưỡng cháu năng khiếu ở từng lĩnh vực, xây dựng đội văn nghệ và luyện tập thường xuyên
- Sáng tác, lựa chọn các bài hat dân ca, trò chơi dân gian, câu đố hò, vè…đưa vào các hoạt động hàng ngày của trẻ
  3. Tổ chức hội giảng giáo viên giỏi và các hội thi trong năm:
    3.1. Công tác Hội giảng :
     3.1.1. Chỉ  tiêu.
- Hội giảng cấp tr­ường:  100% giáo viên tham gia.
- Hội giảng cấp cụm ít nhất 90% GV tham gia.
- Xếp thứ  nhất hội giảng cụm.
   3.1.2. Biện pháp.
- Căn cứ chỉ tiêu phấn đấu, nhà trường giao số lượng giáo viên tham gia dự thi GVG các cấp tới từng tổ, khối cụ thể:
stt
Tổ
Tổng số GV
GV thi cấp trường
GV thi cấp cụm
Được đề nghị GVG
Xếp thứ tự cụm
Cấp huyện
Cấp tỉnh
1
Nhà trẻ
4
4
3
2
1
1
2
Mẫu giáo
10
10
8
5
3
1
-  Các tổ, khối căn cứ số lượng giao trên động viên giáo viên trong tổ đăng kí và thực hiện…...
  3.2.Tổ chức các hội thi và các chuyên đề trọng tâm trong năm.
    3.2.1. Mục tiêu.
- Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi – Cô nuôi nuôi giỏi” và “ Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” xếp thứ 3 trở lên.
- 100% nhóm, lớp thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ lầm trung tâm”. Tiếp tục tổ chức có hiệu qua các chuyên đề trọng tâm, chuyên đề phát triển vận động, phát triển ngôn ngữ, tập trung đổi mới hoạt động “ Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe” ít nhất 30 phút/ ngày.
   3.2.2. Biện pháp
- Giao cho đ/c Phạm Thị Bính trực tiếp XD kế hoạch các hội thi và kế hoạch chuyên đề:
+ Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi – Cô nuôi nuôi giỏi” và “ Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” - Hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm
       + Chuyên đề trọng tâm: “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ lầm trung tâm”chuyên đề phát triển vận động, phát triển ngôn ngữ, tập trung đổi mới hoạt động “ Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe”. Chỉ đạo điểm nhóm 25-36 tháng đ/c Phạm Thị Tuyết và lớp 5 tuổi Ađ/c Phạm Thị Diệu
V. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tr­ường
   1. Chỉ tiêu
- 100% CBQL-GV biết ứng dụng công nghệ tin học, 
- 90 % GV biết sử dụng giáo án điện tử,
- 100% GV biết soạn giáo án điện tử và khai thác mạng Internet.
-  Số lượng bài đăng trên Trang web của trường ít nhất 2 bài/ tháng.
   2. Giải pháp.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả số máy tính 12
        - Khuyến khích giáo viên học tập để nâng cao trình độ tin học, có các chứng chỉ tin học trình độ A, B. Mở lớp bồi dưỡng tin học tại trường.
       - Tham dự các lớp tập huấn về CNTT do Phòng tổ chức, tổ chức hội thi CNTT
       - Tiếp tục xây dựngwebsite của trường với các hình ảnh đẹp, thông tin cập nhật, quản trị mạng giao cho đ/c Phạm Thị Diệu, Phạm Thị Bính  phụ trách viết bài và đ/c Hà Thị Kiều Anh  phụ trách đăng tải đưa tin bài. Sử dụng có hiệu quả hòm thư điện tử va trang website của Phòng giáo dục.
VI. Xây dựng cơ sở vật chất; trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi.Đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền, công tác xã hội hóa về giáo dục mầm non góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
  1. Chỉ tiêu.
- 100% nhóm, lớp có đủ bàn ghế, giá góc trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành, bảo đảm các điều kiện an toàn cho cô và trẻ.
- Yêu cầu về CSVC thiết bị môi trường hoạt động trong lớp và ngoài trời
- 100% phụ huynh được triển khai nội dung tuyên truyền
  2. Biện pháp.
   2.1. Đối với BGH nhà trường
- Công tác tham mưu địa phương.
- Phối hợp phụ huynh về tăng cường CSVC làm tốt công tác XHHGD xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ
- Kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa của nhà trường :
            1.  Sửa  nền nhà 3 phòng và cắt mạch hành lang tầng 2
            2. Sửa  chữa, nâng cấp đồ chơi ngoài trời, vườn cổ tích:
              + Thang leo, mâm quay con giống, xích đua con giống
              + Phun sửa cô Tấm, Thánh Gióng, làm cổng, bổ sung các con vật Dê Đen, Dê Trắng..
            3. Lắp đạt hệ tống nước tưới, nước thải xung quanh trường
            4. Sửa chữa bàn ghế, điện nước..
            5. Mua 27 phản ngủ, máy say thịt và 1 số trang thiết bị nuôi ăn bán trú
   Công tác xã hội hóa giáo dục : Nhà trường không đưa ra định mức thu, mà làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tùy thuộc vào lòng hảo tâm, sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, con em xa quê chia sẻ khó khăn cùng nhà trường đầu tư đồ chơi ngoài trời: Nhà chòi mái vuông và cầu thang bằng dao động.
      - Dự kiến 45.000.000đ
- Cán bộ giáo viên, nhân viên : 3.500.000đ
      - Các hình thức tuyên truyền trên loa truyền thanh, họp phụ huynh, gửi thư ngỏ. Tổ chức cho phụ huynh dự giờ ăn, ngủ, học.. Tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho giáo dục mầm non.
  2.2.2. Đối với giáo viên.       
-  Giao thực hiện bảo quản và sử dụng tài sản , nhà trường bàn giao trực tiếp và giáo viên ký cam kết công tác quản lý tài sản nhóm,lớp.
- Công tác tuyên truyền  dưới nhiều hình thức như góc tuyên truyền tranh ảnh, trao đôi trực tiếp với phụ huynh, sổ liên lạc.
VII. Thực hiện công bằng trong giáo dục, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật:
1.Mục tiêu:
- 100% trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường quan tâm hỗ trợ.
- 100% trẻ gia đình chính sách được hưởng chế độ ưu đãi theo qui định của nhà nước.
-  Tiếp nhận học sinh khuyết tật trong độ tuổi học hòa nhập. Nhà trường tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật được học hòa nhập có chất lượng. Chủ động, linh hoạt tổ chức các HĐCSGD trẻ khuyết tật, phối hợp với các lực lượng địa phương để phát hiện sớm. can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tuổi mầm non. Xây dựng kế hoạch hành động về bảo vệ CSGD trẻ; Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện đảm bảo quyền trẻ em trong  cơ sở GDMN
   2.Giải pháp:
        - Nhà trường phân công CBGV điều tra học sinh từng khu vực, phân loại hộ gia đình để có danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ khuyết tật, cụ thể: Toàn trường có 8 cháu (2 cháu con hộ nghèo và 6 cháu có hoàn cảnh khó khăn) đảm bảo không có học sinh vì lý do này mà không được đến trường.
        - Nhà trường phối hợp với công đoàn trường phát động giáo viên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm thân thể, quần áo, quà nhân ngày tết
- Nhà trường tham mưu với các tổ chức: Hội phụ nữ; đoàn thanh niên; hội chữ thập đỏ cho quà các cháu bằng tiền mặt nhân ngày khai giảng, tết bằng tiền mặt mỗi cháu 200.000đ.
- Nhà trường động viên  trẻ có cơ hội học hòa nhập. Với lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập: hỗ trợ thiết bị, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình học hòa nhập, có hồ sơ theo dõi với từng đối tượng học sinh khuyết tật học hòa nhập
VIII. Công tác tài vụ, tài chính
    1. Mục tiêu:
- Thực hiện tốt các văn bản quy định của nhà nư­ớc, thực hiện tốt thu chi đúng mục đích đảm bảo công bằng, dân chủ. Công khai công tác tài chính, thực hiện,  quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm,đảm bảo chính sách cho CBGV theo quy định.
  
  2. Giải pháp:
- Thực hiện  các văn bản quy định của nhà n­ước, quy định của ngành về công tác thu chi. ( Căn cứ vào hư­ớng dẫn thu chi của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Thái Bình và h­ướng dẫn của Phòng GD-ĐT Thái Thụy. Nhà tr­ường xây dựng kế hoạch thống nhất với phụ huynh, trình UBND xã phê duyệt để triển khai các khoản thu theo thỏa thuận. Thực hiện thu đúng, chi đủ, chi các khoản đóng góp đúng quy định và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.)
- Thực hiện công khai tài chính; đảm bảo tốt, đủ chế độ chính sách; chi đủ lương và các loại phụ cấp theo quy định cho CBGV.
       -  Xây dựng  quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường, phát huy tính dân chủ của CBGV, nhân viên trong nhà trường.
- Trách nhiệm trong việc tổ chức thu các khoản tiền theo quy định.
       - Thực hiện công tác tài chính công khai theo kỳ và theo năm học
IX. Công tác thi đua khen thưởng:
   1.Chỉ tiêu phấn đấu:
    2.1. Danh hiệu tập thể.
- Trường xếp loại tốt : Tập thể lao động xuất sắc
- Các danh hiệu thi đua khác Công đoàn vững mạnh xuất sắc
    2.2. Danh hiệu cá nhân.
- Danh hiệu CSTĐ: 7
- GVG tỉnh, GVG huyện : 10
- 100 % CBGV đạt lao động tiên tiến.
   2. Biện pháp thực hiện:
- Đăng kí thi đua cá nhân.
- Tổ chuyên môn đăng kí xếp loại
- Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ
  Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đã được thông qua tại cuộc họp tổ chuyên môn ngày19/ 09/ 2017 và triển khai tại hội nghị CBCC ngày 21 tháng 09 năm 2017
     Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- BGH, tổ CM;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                Nguyễn Thị Sinh
                  
           
Phụ lục 1: Danh sách phân công nhiệm vụ
Phụ lục 2: Danh sách đăng kí các danh hiệu thi đua
     
                          DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2017 – 2018
THÁNG
                               NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ND THAY  ĐỔI
8/2017
- Tập trung giáo viên - họp Hội đồng giáo viên.
- Kiểm tra CSVC trường lớp, tu sửa, bổ sung CSVC
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
- Hiệu trưởng dự hội nghi tổng kết, nhiệm vụ năm học của SGD&ĐT và học nhiệm vụ năm học 2016-2017.
- Điều tra học sinh  trong các độ tuổi và huy động trẻ vào học,
- Chuẩn bị VN cho Khai giảng. Rèn nề nếp đầu năm
-  Trang trí nhóm, lớp tạo MTHĐ
- Tham dự các lớp BDCM tại huyện, cụm, trường.
- Họp ban bao trợ phụ huynh
 
9/2017
- Hoàn thành các loại hợp đồng : HĐTP, HĐLĐ
- Tổ chức khai giảng năm học mới.
- Họp phụ huynh, phát động các khoản thu đầu năm.
- Tổ chức khám sức khoẻ cho cô và cháu, tiếp tục điều tra học sinh, thống kê  phần mềm phổ cập.Hoàn thành hồ sơ phổ cập.
- Tham dự các lớp BDCM tại huyện: Thực hiện chương trình GDMN theo TT 28/2016.
- Tổ chức hội nghị CBVC và đăng ký thi đua
- Kiểm tra nề nếp đầu năm.
- Phát động PTrào giúp đỡ học sinh khó khăn
- Ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ, không sinh con thứ 3.
- Hoàn thành các báo cáo đầu năm, thống kê,báo cáo khai giảng.
- Chuẩn bị tốt các ĐK cần thiết kiểm tra nề nếp đầu năm
- Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học PGD,các khoản thu- chi HS
 
10/2017
- PGD khảo sát trường chuẩn và KT việc thực hiện các dứt điểm XD trường học an toàn tránh tai nạn thương tích.
- Tổ chức chuyên đề XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm (Huyện), trường
- Tuyên truyền vận động số trẻ nhà trẻ vào học
- Kiểm tra toàn diện : 2 nhóm, lớp
- Phát động thi đua chào mừng ngày 20/11
- Tổ chức kỷ niệm ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 20/10
 
11/2017
- Sở GD kiểm tra CLGD, tư vấn hỗ trợ CĐ
- Hội thi GV dạy giỏi- Cô nuôi giỏi cấp trường.
- Tổ chức thi đua chào mừng ngày 20/11
- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài.
-  Thi đồ dùng- đồ chơi tự làm, trang trí lớp chào mừng 20/11.
- Kiểm tra toàn diện : 2 nhóm lớp
- Sinh hoạt chuyên đề : Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 
12/2017
- Kiểm tra CL học kỳ I, điều tra lên thống kê phổ cập.
- Khám sức khoẻ, cân đo chấm BĐ lần II.
- Làm báo cáo, thống kê học kỳ I
- T/C chuyên đề PTTC.
- Kiểm tra toàn diện: 2 nhóm lớp
- Hội thi GV dạy giỏi- Cô nuôi giỏi cấp cụm.
 - Đón đoàn đánh giá ngoài cua Sở GD
 
1/2018
 - Hội thi GV dạy giỏi- Cô nuôi giỏi cấp cụm.
- Họp phụ huynh
- Kiểm tra toàn diện : 2 nhóm lớp
- Duy trì, ổn định  nề nếp trước và sau tết Nguyên đán.
- Kiểm tra  tủ sách thư viện trường mầm non
- KT Cơ sở GDMN ngoài Công lập
- Sơ kết học kỳ I
 - Sinh hoạt CĐ: PTTM(GDAN)- PT NN : NTVH-MG LQCC
 
2/2018
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 với chủ đề “ Mừng Đảng, mừng xuân”
.- Thực hiện chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm ( PTNN)
- Vận động SL nhà trẻ vào học
- Kiểm tra toàn diện : 2 nhóm lớp
-Nộp sáng kiến kinh nghiệm
 
3/2018
- Kiểm tra toàn diện : 2 nhóm lớp
- Sinh hoạt CĐ: PTTM(GDAN)- PT NN : NTVH-MG LQCC
- Khám SK định kì, cân ,đo theo dõi biểu đồ
- Tổ chức thăm quan tạo môi trường giáo dục cấp cụm, huyện
- Kết hợp CĐ tổ chức giao lưu văn nghệ  chào mừng  8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Hoàn thiện tổ chức các CĐ trong năm học
 
4/2018
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4 và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5
- Tiếp tục hoàn thiện tủ sách thư viện trường mầm non
- Đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ II. Đánh giá chất lượng trường mầm non;
- Làm báo cáo, thống kê tổng kết năm học
- Tự kiểm tra đánh giá kết quả thi đua năm học 2016-2017
 
5/2018
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác.
- Tự đánh giá thi đua cuối năm, PGD Kiểm tra thi đua.
-Làm báo cáo, thống kê  tổng kết, báo cáo thi đua cuối năm học
- Trường tổng kết năm học, tổng kết năm năm thực hiện chương trình GDMN
- Tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm
- Kiểm kê tài sản - kiểm tra tài chính
- Họp phụ huynh
 
6/2018
- Hoàn thành việc tập hợp thi đua, bình xét các DH thi đua năm học 2016 - 2017
- Duyệt hồ sơ - kế hoạch dạy hè..
- Bàn giao HS 5- 6 tuổi vào lớp 1
- Chuẩn bị các điều kiện phòng chống bão lụt.
 
 
 
     HIỆU TRƯỞNG
 
 
     Nguyễn Thị Sinh
 
 
 
 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác