Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

Trường Mầm Non Thụy Hải tổ chức Hội nghị Công chức - viên chức năm học 2018 - 2019.  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019 của ngành GD&ĐT, được sự nhất trí của lãnh đạo Phòng GD & ĐT Thái Thụy, chiều ngày 20/9/2018 Trường Mầm Non Thụy Hải đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức - viên chức năm học 2018 - 2019

Quy tắc ứng xử trong trường học  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG MN THỤY PHONG Số: 06/QĐ-MNTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2018

Quy chế hoạt động trong nhà trường  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG Số: 10/QĐ-MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018

Quy chế phối hợp với công đoàn  

LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 09/QĐ – CĐMNTP Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018

Quy chế dân chủ trong nhà trường  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 08 /QĐ-MNTT Thụy Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2018

Trường Mầm Non Thụy Bình Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu  

Trường Mầm Non Thụy Bình Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thái Giang.

Địa chỉ: Xã Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác