Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 4 năm 2017 - Trường mầm non Thái Giang


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 – 2017

TRƯỜNG MẦM NON THÁI GIANG

 

Tháng 4 là tháng tháng có ý nghĩa quyết định chất lượng của năm học, tháng kỷ niêm 42 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày QTLĐ 01/5. Ngày sách Việt nam 21/4. Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Căn cứ vào hướng dẫn số 146/PGDĐT-MN, ngày 28/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.  Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non Thái Giang, từ đặc điểm trên trường xây dựng kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ tháng 4/2017 như sau:

1. Tổ chức  các hoạt động chào mừng kỉ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 các ngày lễ lớn ngày QTLĐ 01/5. Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng. Mỗi cán bộ GV, nhân viên thực hiện nghiêm túc Công văn số 124/CV-PGDĐT, ngày 17/3 về việc tuyên truyền kỉ niệm 127 năm ngày thành lập Tỉnh, 55 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình.

- Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”. Xây dựng  môi trường giáo dục cho trẻ và mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên có một bồn hoa, hoặc chậu cảnh đẹp có giá trị để xây dựng cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp, trang trí môi trường ngoài hiên lớp học. Đặc biệt, hưởng ứng việc nâng cao chất lượng toàn diện, chất lượng các chuyên đề trọng tâm (PTNN, PTVĐ) hướng tới xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

2. Công tác số lượng phổ cập:

a. Công tác huy động số lượng:

- 10/10 nhóm lớp duy trì số cháu có mặt, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần từ 96,5% trở lên.

- Tập trung huy động số lượng vào học phấn đấu đạt kế hoạch nhà trẻ là 128 cháu đạt 100% kế hoạch giao, mẫu giáo duy trì tỷ lệ 100%.

b. Công tác phổ cập: đ/c PHTCM chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ PCGDMNNT năm 2015; rà soát các thông tin, số liệu trong bộ hồ sơ đảm bảo tính chính xác. Tham mưu tiến hành tự kiểm tra vào tháng 4/2017 để làm tờ trình đề nghị công nhận đạt Phổ cập MG cho trẻ 5 tuổi năm 2016

3. Công tác chất lượng.

a. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phối hợp với trạm y tế xã, địa phương thực hiện tốt Công văn số 45/KTLN-YT-GD ngày 15/3/2017 về vệ sinh làm sạch môi trường, quan tâm đặc biệt chăm sóc trẻ theo dõi dịch bệnh trong dịp thời tiết giao mùa.

- Các đ/c CBGV nhà trường cần thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc và nuôi dưỡng. Tổ chức tốt ăn bán trú cho trẻ: Duy trì 100% trẻ được ăn bán trú tại trường mầm non;  CBQL thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình tổ chức ăn bán trú, đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng thực phẩm, chế biến đến cho trẻ ăn đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ. Các đ/c bếp ăn thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Thực hiện việc quản lý nuôi ăn bán trú phải đúng theo quy trình (giám sát chặt chẽ số lượng phiếu ăn, chất lượng bữa ăn phải đảm bảo nhu cầu tối thiểu, trẻ ăn đúng khẩu phần, công khai tài chính kịp thời tới cha mẹ trẻ ).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác VSATTP, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, thực hiện tốt công tác quản lý trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường mầm non không để xảy ra tình trạng ngộ độc do ăn uống tại trường.

b. Chất lượng giáo dục:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các chủ đề, tổ chức linh hoạt các hoạt động phù hợp với điều kiện thời tiết hàng ngày. Tiếp tục tăng cường dự giờ kiểm tra đột xuất.

 Nhà trường và bộ phận chuyên môn sẽ rà soát việc thực hiện chương trình, yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời chương trình giáo dục mầm non

- Tổ chức đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ công cụ chuẩn; đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo thông tư 07/2011/TT-BGDĐT, ngày 17/2/2011. Cách đánh giá theo công văn số 556/SGDĐT Thái Bình, ngày 12/10/2011 V/v Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (như năm học 2015-2016).

- Thực hiện đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo mẫu của PGD.

- Thực hiện có hiệu quả chuyên đề PTNN (Đọc truyện cho trẻ nghe ít nhất 30 phút/ngày). Nhà trường tạo điều kiện cho CBGV phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ( trong thư viện nhà trường). Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên đề PTVĐ.

4. Công tác thi đua.

- Trường tự đánh giá thi đua: Thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của SGD&ĐT, PGD&ĐT, trên cơ sở các mặt hoạt động của nhà trường, hội đồng thi đua của nhà trường đánh giá theo thang điểm 100.

5. Công tác tài chính.

- Thực hiện đón kiểm tra tài chính thường niên trong tháng 4. Hoàn thành một số phiếu chi cho hoạt động làm đồ dùng đồ chơi.

6. Một số việc khác

- Hưởng ứng việc xây dựng Kỉ yếu 50 năm giáo dục Thái Thụy.

- Kiểm định chất lượng: Tiếp  tục hoàn thiện các minh chứng thực hiên tốt công tác kiểm định.

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017 – 2018.

- Quán triệt tới toàn thể CBGVNV thực hiện nghiêm Công văn số 290 UBND- VP, ngày 14/3/2017 của UBND huyện Thái Thụy “vv nghiêm cấm uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa”.

- Kết hợp với Công đoàn triển khai và thực hiện nghiêm túc Công văn số 108/PGDĐT, ngày 10/3/2017 về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học (trang phục, không đi xe vào trường).

- Hoàn thiện việc nhập dữ liệu lên hệ thống thông tin quản lý giáo dục.

- Tiếp tục tổ chức trồng cây: Bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, góc thiên nhiên, vườn cổ tích, vườn rau, vườn cây của bé.

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Tiếp tục lao động tạo cảnh quan nhà trường, tham mưu với UBND xã tiếp tục xây dựng tường bao, sân chơi cho trường.

- Phòng tổ chức kiểm tra  thi đua.

                                         LỊCH THÁNG 4-2017

Tuần  31  từ ngày  3/4 đến 7 tháng 4

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

3

Dự kiểm tra nhóm lớp, Họp Chi bộ

đ/c Huế

 

3

4

Họp Hiệu trưởng tại PGD

đ/c Huế

 

4

5

Dự kiểm tra nhóm lớp

đ/c Huế

 

5

6

Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương

đ/c Huế

 

6

7

Nộp tự đánh giá chất lượng nhóm lớp về trường

đ/c Nhuần +GV

 

  Tuần 32 từ ngày 10 đến 14 tháng 4

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

10

Đánh giá chuẩn HT,PHT,GV

đ/c Huế, đ/c Nhuần +GV

 

3

11

Đánh giá chất lượng nhóm lớp

đ/c Huế, nhuần +GV

 

4

12

Đánh giá chất lượng nhóm lớp

đ/c Huế, nhuần +GV

 

5

13

Chuyên đề PTVĐ

đ/c Huế, Nhuần

 

6

14

Đánh giá chất lượng nhóm lớp

đ/c Huế, đ/c Nhuần +GV

 

 Tuần 33 ngày 17 đến 21 tháng 04

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

17

Đánh giá chất lượng nhóm lớp

đ/c Huế, đ/c Nhuần +GV

 

3

18

Đánh giá thi đua cuối năm

Hội đồng thi đua trường

 

4

19

Tổng hợp thống kê số liệu

Đ/c Huế

 

5

20

Nộp về Phòng giáo dục

1. báo cáo tháng

2. Danh sách học sinh 5-6 tuổi

3. Đánh giá chất lượng nhóm lớp

4. Đánh giá thi đua

5. Đánh giá chuẩn HT,PHT,GV

6. Thống kê số liệu tổng kết năm học

7. Kế hoạch phát triển 2017-2018

Đ/c Huế, đ/c Nhuần

 

6

21

Dự kiểm tra nhóm lớp

Đ/c Huế

 

 Tuần 34 từ ngày 24 đến 28 tháng 04

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

24

Dự kiểm tra nhóm lớp

Đ/c Huế

 

3

25

Kiểm tra toàn diện đ/c Len

Đ/c Huế

 

4

26

Kiểm tra toàn diện đ/c Sỉu

Đ/c Huế

 

5

27

Dự kiểm tra nhóm lớp

đ/c Huế

 

6

28

Dự kiểm tra nhóm lớp

Đ/c Huế

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                   Cao Thị Huế

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thái Giang.

Địa chỉ: Xã Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác