Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH THÁNG 10 - TRƯỜNG MẦM NON THÁI GIANG


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON THÁI GIANG

 

Số:  / TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Thái giang , ngày 1/10/2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 – 2017

             Tháng 10 là tháng có ngày  Phụ nữ Việt nam 20/10;49 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968- 15/10/2017); và hướng tới kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Từ đặc điểm trên, CBGV nhà trường cần tập trung làm tốt một số việc trọng tâm của tháng 10-2017 như sau:

1. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày  Phụ nữ Việt nam 20/10 và hướng tới kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

- Phối hợp với Công Đoàn tổ chức kỉ niệm ngày 20/10 bằng các hình thức như: thể thao, cắm hoa, nấu ăn, ...

- Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nỗ lực phấn đấu thi đua, tập trung cho các hoạt động chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng trong nhà trường. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tuởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn. 

 - Tổ chức các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, ngày kỉ niệm gắn với nhiệm vụ chuyên môn: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; chuyên đề cấp trường, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo Bác”.

- Tổ chức cho CBGV NV tình nguyện  hiến máu nhân đạo.  Vận động hiến máu nhân đạo CBGV tự nguyện đăng ký, phấn đấu có từ 20% CBGV trở lên.

- Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực, phấn đấu có công trình thiết thực chào mừng ngày 20/11:  đối với nhà trường làm tranh tường, sân thể chất, tu sửa vườn cổ tích đối với cán bộ giá viên nhân viên có một bộ sản phẩm đồ dùng đồ chơi tự làm chào mừng ngày 20/11.

2. Tiếp tục xây dựng, củng cố và ổn định mọi nề nếp, kỉ cương.

- Thực hiện tốt nền nếp học tập và các hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm túc nền nếp,  kỉ cương của nganh của nhà trường.

- Hoàn chỉnh các loại Hồ sơ, sổ sách theo quy định.

       a. Đối với nhà trường (hiệu trưởng quản lý)

       1. Hồ sơ quản lý trẻ em (bộ hồ sơ phổ cập)

       2. Hồ sơ quản lý nhân sự.

       3. Hồ sơ quản lý chuyên môn:

        - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

        - Kế hoạch công tác tháng, tuần.

        - Theo dõi chuyên môn.

        - Kiểm tra đánh giá giáo viên nhân viên.

        - Tài liệu chuyên môn.

       4. Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính.

       5. Hồ sơ quản lý ăn bán trú:

       6. Sổ lưu trữ các văn bản, công văn.

       7. Tổng hợp đánh giá sự phát triển của trẻ theo chủ đề của các khối toàn trường (theo phụ lục 5 ) - theo công văn  Số: 297/GDMN V/v HD sử dụng bộ chuẩn phát triển
trẻ em năm tuổi 
ngày 20 tháng 9 năm 2013 của phòng GD -ĐT

       b. Đối với phó hiệu trưởng:

        1. Đối với phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng:

           - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo nuôi dưỡng, chăm sóc, CSVC;

- Các loại kế hoạch khác theo nhiệm vụ được HT phân công.

         - Theo dõi chuyên môn

         - Kiểm tra đánh giá giáo viên nhân viên

         - Quản lý ăn bán trú

- Sổ soạn bài.

       2. Đối với phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

          - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn (kế hoạch giáo dục)

- Kế hoạch công tác phổ cập

          - KH chăm sóc giáo dục.

          - Theo dõi chuyên môn.

          - Kiểm tra đánh giá giáo viên nhân viên.

          - Các loại kế hoạch khác theo nhiệm vụ được HT phân công.

       c. Đối với giáo viên:

1.     Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em: gồm

a. Sổ KH chăm sóc giáo dục

 b. Hồ sơ đánh giá sự phát triển của trẻ:

- Kế hoạch thực hiện các chủ

- Phiếu tổng hợp đánh giá sự phát triển lớp/nhóm trẻ - mỗi chủ đề 1 phiếu (theo mẫu phụ lục 4).

 - Phiếu đánh giá cuối chủ đề - mỗi chủ đề 1 phiếu (theo mẫu trong CTGDMN mới).

2.     Sổ theo dõi trẻ.

3. Sổ theo công tác:  ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3.     Sổ dự giờ:  ghi chép các giờ đi dự, quản lý dự, tham quan học tập

4.     Theo dõi ăn hàng ngày

       d. Đối với khối trưởng, tổ trưởng: ngoài những loại hồ sơ, sổ sách như giáo viên, có thêm:

1. Kế hoạch chuyên môn của tổ theo mẫu PGD đã hướng dẫn.

2.Tổng hợp đánh giá sự PT của trẻ theo chủ đề của khối (theo phụ lục 5).

e. Đối với học sinh

* Mỗi trẻ một túi hồ sơ gồm:

- Sổ theo dõi sức khỏe trẻ em.

- Giấy khai sinh bản sao.

- Sổ liên lạc gia đình và nhà trường.

        * Các loại đồ dùng, sách vở để học (chơi) theo độ tuổi.

- Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ bằng nhiều hình thức, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp để chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm nền nếp, quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách.

3. Công tác số lượng, phổ cập

- Duy trì số lượng trẻ vào học. Cụ thể cần huy động như sau: Nhóm 13-24T huy động 5- 10 cháu, 25-36T huy động 5- 8 cháu, nâng tổng số trẻ từ 67 lên từ 83-85 học sinh nhà trẻ.

Mẫu giáo ổn định duy trì số lượng trẻ vào học đạt 100%.

- Tiếp tục rà soát lại hồ sơ phổ cập, nắm chính xác số liệu về HS; về CSVC, thiết bị; về đội ngũ GV và tài chính để có kế hoạch củng cố, bổ sung tăng cường các điều kiện, góp phần nâng cao kết quả Phổ cập đảm bảo tính bền vững.

- Tiếp thu các văn bản, các biểu mẫu để thực hiện nhiệm vụ phổ cập cùng với các trường TH, THCS hoàn thành hồ sơ PCGD - XMC của năm 2017 theo quy định.

4. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

4.1. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

- Thực hiện nghiêm túc về đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ (chú ý đ/c Hiệu phó phụ trách CSVC lưu ý kiểm tra vít các tủ đồ dùng vào tường, các nhóm lớp đảm bảo an toàn các thiết bị trong lớp mình phụ trách không để xảy ra mất an toàn cho trẻ).

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là cha mẹ HS trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trẻ SDD, trẻ mắc bệnh, giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm tỉ lệ trẻ SDD, trẻ mắc bệnh là duy trì cho trẻ ăn chống SDD và phòng SDD  (những trẻ bị suy dinh dưỡng cần báo cáo số lượng cụ thể, tên trẻ, tên bố mẹ, địa chỉ với HPND. HPND tổng hợp báo cáo nhà trường).

- Các nhóm lớp chú y khâu chăm sóc trẻ khi chuyển mùa, không để trẻ năm chiếu( không nằm phản khi ngủ trưa), đi chân không dưới nền nhà, vệ sinh sạch sẽ thường xuyên cho trẻ.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện nghiêm túc Hợp đồng thực phẩm; Lưu mẫu thức ăn; Bảo quản lương thực, thực phẩm trong kho,….

4.2. Chất lượng giáo dục:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN ở các lứa tuổi, chủ động lên kế hoạch theo chủ điểm phù hợp với lứa tuổi và giáo viên. Thực hiện nghiêm giờ nào việc ấy, không cắt xén chương trình.

- Các khối và mỗi giáo viên căn cứ vào thực tế địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, soạn bài và chú ý rút kinh nghiệm sau khi thực hiện kế hoạch kịp thời và thường xuyên; nghiêm cấm việc sử dụng giáo án cũ không bổ sung, giáo án sao chép giống nhau. Giao cho chuyên môn, khối trưởng trực tiếp kiểm tra giáo án của khối mình ,từng bài, từng nội dung tuyệt đối không được giống nhau.

Trong tháng 10 Đ/c phó hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề “ Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt đông cho trẻ mầm non” theo nội dung BDTX tại TTGDNN – GDTX ngày 14/9/2017 thống nhất với BGH và triển khai tới đội ngũ CBGV.

5.     Công tác xây dựng trường chuẩn:

 Rà soát các điều kiện về tiêu chuẩntrường chuẩn quốc gia tham mưu với chính quyền địa phương bổ sung các hạng mục công trinh con thiếu( sân chơi, tường vây...)

6.     Công tác tài chính

          Triển khai thu các khoản đầu năm học theo đúng tờ trình đã được phê duyệt.

                                                                                                                                      Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                       Cao Thị Huế
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thái Giang.

Địa chỉ: Xã Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác