Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 01/2016 năm học 2015-2016


 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON THÁI GIANG

 

Số: .....KH-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Thái Giang , ngày.... tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 – 2016

TRƯỜNG MẦM NON THÁI GIANG

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2015

* Ưu điểm:

1. Công tác số lượng phổ cập:

Các nhóm lớp được phân công đã huy động số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ vào học 97/ 154 cháu đạt 63%. Điều tra theo phiếu hộ gia đình trẻ sinh năm 2015. Tỷ lệ trẻ vào học MG 254/254 đạt 100%.

 2. Công tác chất lượng:

a. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:

*  Tổ chức ăn bán trú cho trẻ đạt 100%

- Nhà trẻ: số nhóm ăn 4/4 nhóm, cháu ăn 96/96 cháu đạt 100%.

- Mẫu giáo 254/254 cháu ăn đạt 100%.

* Trường có hợp đồng thực phẩm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm,  BGH và trực tiếp đ/c Phó hiệu trưởng nuôi ăn cần ý khâu kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân trẻ. Nhà trường thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh tại địa phương. Trong tháng không có cháu nào bị ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở nhà trẻ 5/96 đạt 5,2%.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nhà trẻ 3/96 đạt 3%.

- Tỷ lệ trẻ nhà trẻ mắc bệnh là 5/96 đạt 5,2%

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở MG 9/254 đạt 4,5%.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nhà trẻ 9/96 đạt 4,7%.

- Tỷ lệ trẻ nhà trẻ mắc bệnh là 9/254 đạt 4,2%

b. Công tác chất lượng giáo dục:

Kế hoạch chuyên môn theo chương trình GDMN và thực hiện có hiệu quả. Các nhóm lớp lên kế hoạch soạn giảng trước một tuần điển hình các lớp làm tốt 5TA, 5T B, 4T A, 4 T B.

      Các nhóm lớp đã đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo thông tư số 07 đảm bảo trung thực, chính xác.

Các đồng chí Linhđ/c Phạm Nụ  được cử dạy chuyên đề cấp cum đạt kết quả tốt.

3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi;  xây dựng trường chuẩn:

* Các nhóm lớp rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ thường xuyên có kế hoạch xây dựng, mua sắm thêm cơ sở vật chất ,làm báo cáo thống kê nhu cầu cơ sở vật chất.

- Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông.

*Tồn tại :

 Công tác vệ sinh nhóm lớp chưa thường xuyên, một số buổi khu vệ sinh còn ẩm ướt ,hôi ( lớp 3tB. 5 t A, 3 tuổi A)

Trang trí lớp theo chủ điểm chưa đạt nhóm .Một số lớp trang trí không  nổi bật lên nội dung chủ điểm.

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 – 2016

TRƯỜNG MẦM NON THÁI GIANG

Tháng 1là tháng sơ kết kỳ I, tái giảng học kỳ II. Tháng thi đua lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02; Chuẩn bị đón tết nguyên đán; Tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Từ đặc điểm trên; Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Trường mầm non Thái Giang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  tháng 01 năm 2016 như sau:

1. Phát động đơt thi đua chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản việt nam 03-02; Mừng xuân mới Bính Thân 2016 ; Tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

2.Công tác số lượng phổ cập:

- Các nhóm lớp duy trì số lượng hiện có ở mẫu giáo là 254/254 cháu, nhà trẻ 96/96 cháu, tập trung huy động số lượng trẻ nhà trẻ vào học đạt chỉ tiêu giao. Cụ thể: huy động 2 nhóm 13-24 T là 8 cháu, 2 nhóm 25-36T là 4 cháu.

- Tập trung rà soát lại hồ sơ phổ cập kết hợp với 2 trường Trung học và Tiểu học làm tốt công tác phổ cập và thống kê số lượng trẻ hết năm 2015.

3. Nâng cao chất lượng

- 100% cán bộ giáo viên kiểm tra và thực hiện tốt nền nếp thực hiện quy chế chuyên môn, đảm bảo nền nếp dạy học, mục tiêu nâng cao chất lượng các hoạt động, đặc biệt chất lượng nhà giáo, chất lượng học sinh trong nhà trường.

- Số giờ dự, thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn tăng hơn từ 5-10 giờ so với tháng 12/2015. Tổ chức trao đổi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm sau thanh tra, kiểm tra một cách dân chủ, khách quan, nghiêm túc.

a. Chăm sóc, nuôi dưỡng:

- Trường tiếp tục duy trì số lượng ăn bán trú hiện có đạt 100%, huy động cháu mới vào học sau một tuần ăn bán trú theo kế hoạch năm học.

- 100% các nhóm lớp quản lý và chăm sóc trẻ tốt, có thái độ, tình cảm đối với trẻ ân cần, chu đáo, tuyệt đối không được xâm phạm đến tinh thần và tính mạng của trẻ.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ phận quản lý nuôi dưỡng cần tăng cường khâu kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh sân trường, lớp học, đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá nhân trẻ, đặc biệt dứt điểm việc các nhóm lớp để giẻ lau, đồ dùng, vứt đồ ăn, rác trước hành lang của các lớp, thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định vệ sinh ATTP

- Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe. Đ/c PHT nuôi dưỡng trực tiếp kiểm tra giám sát việc thực hiện trải xốp nền nhà của các nhóm lớp, GV chú ý việc chăm sóc trẻ ở thời tiết mùa đông: không để trẻ đi chân đất, ngồi dưới nền nhà lạnh, không cho trẻ dùng nước lạnh, thức ăn lạnh...phối hợp tốt với phụ huynh mặc ấm cho trẻ. 100% các nhóm lớp trải xốp nền nhà để tổ chức các hoạt động cho trẻ; có dép đi trong công trình vệ sinh, chú ý nền nhà công trình vệ sinh phải khô để đảm bảo an toàn cho trẻ.

b. Giáo dục:

Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Bộ phận chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN phù hợp với địa phương, đặc điểm của trẻ và khả năng của giáo viên; chú ý phương pháp đặc trưng của bộ môn, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu chương trình giáo dục mầm non.

 Tổ chức hội giảng cấp cụm trường theo thang điểm đã được chấm tại cấp trường với 21/21 giáo viên tham gia.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các tổ tự bổ sung hồ sơ vào các hộp minh chứng.

4. Sơ kết học kỳ 1, tái giảng kỳ 2:

- Từng CBGV căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, vào mục tiêu năm học, đến học kỳ I đã làm được gì, điểm gì chưa làm được, nguyên nhân của tồn tại và bài học kinh nghiệm cần rút ra đọc kiểm điểm trước tổ chuyên môn. Các tổ bình bầu danh hiệu cá nhân theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Các tổ chuyên môn tự xếp loại loại danh hiệu theo 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu. Các tổ có biên bản nhận xét từng CBGV, danh sách kết quả bình bầu các danh hiệu của từng cá nhân và danh hiệu của tổ gửi về trường.

- Cán bộ giáo viên nhân viên thảo luận góp ý kiến cho báo cáo sơ kết của trường

- Bình bầu thi đua công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; so sánh đối chiếu với kế hoạch năm học, với học kỳ 1 năm học trước; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, chỉ rõ những cá nhân làm tốt, cá nhân làm chưa tốt từng nhiệm vụ cụ thể, những nguyên nhân của hạn chế và biện pháp, dứt điểm cần thực hiện trong học kỳ 2.

4. Xây dựng trường chuẩn quốc gia:

- Từng bước tham mưu với UBND xã xây dựng thêm các phòng học, khối phòng chức năng, trước mắt trong tháng 01/ 2016 tham mưu với UBND xã xây dựng thêm 4 phòng học và các phòng chức năng.

- Tham mưu với UBND xã để trường được làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ.

- Cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ, Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Thái Bình về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an toàn giao thông. CBGV kí cam kết với Hiệu trưởng.

          5. Tổ chức chuyên đề

- Tổ chức chuyên đề: Khám phá khoa học, HĐÂN, Văn học, Nhận biết phân biệt. cấp trường cụ thể:

-         Thời gian 1 ngày.

-         Chỉ đạo Đ/c Nhuần HPCM.

-         Thực hiện.

Khối Mẫu giáo:

+ Chuyên đề  HĐ âm nhạc 1: đ/c Thủy, Thảo 2

+ Chuyên đề Khám phá khoa học  2: đ/c Linh, Nụ

+ Chuyên đề Văn học :  đ/c Hương .

Khối Nhà trẻ:

+ Chuyên đề nhận biết phân biệt  1 : đ/c nội, T Sen

6. Công tác khác

- Trường tổ chức họp phụ huynh báo cáo kết quả học kỳ I , báo cáo tài chính công khai các khoản đóng góp phụ huynh.                                                                               

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                  Cao Thị Huế

 

 

 

 

 

 

LỊCH THÁNG 1– 2016

Tuần 17 từ ngày 04 tháng 1 đến 8 tháng 1/2016

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

4

Nộp sáng kiến kinh nghiệm về cụm, bốc bài thi                                                        

đ/c Huế

 

3

5

Dự giờ các nhóm lớp

đ/c Huế

 

4

6

Dự giờ các nhóm lớp ,Sơ kết tổ

đ/c Huế

 

5

7

Dự giờ các nhóm lớp ,Sơ kết tổ

 

 

6

8

Sơ kết Trường

 

 

  Tuần 18 từ ngày 011 tháng 1 đến 15 tháng 01

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

11

Hội giảng

đ/c Huế

 

3

12

Hội giảng

đ/c Huế

 

4

13

Hội giảng

đ/c Huế

 

5

14

Hội giảng

đ/c Huế

 

6

15

Hội giảng

 

 

 Tuần 19 từ ngày 18 tháng 1 đến 22 tháng 01

Thứ

Ngày

Nội dung cụng việc

Người thực hiện

Ghi chỳ

2

18

Hội giảng

đ/c Huế

 

3

19

Hội giảng

đ/c Huế

 

4

20

Hội giảng, Nộp báo cáo tháng

đ/c Huế

 

5

21

Hội giảng

đ/c Huế

 

6

22

Hội giảng

đ/c Huế

 

 Tuần 20 từ ngày 25 tháng 1 đến 30 tháng 1

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

25

 Dự giờ các nhóm lớp

 

 

3

26

Kiểm tra toàn diện đ/c Tuyến

 

 

4

27

Kiểm tra toàn diện đ/c Linh

 

 

5

28

Kiểm tra toàn diện đ/c Bùi Thúy

 

 

6

29

Dự giờ các nhóm lớp

 

 

7

30

Chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các thông tin khác:

Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thái Giang.

Địa chỉ: Xã Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác