Thứ bảy, 19/09/2020 - 05:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Phần mềm PMIS online
  | 827 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 400 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 879 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 441 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 423 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 330 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 261 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 390 lượt tải | 1 file đính kèm