Thursday, 26/11/2020 - 16:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Phần mềm PMIS online
  | 901 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 434 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 982 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 472 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 449 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 376 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 273 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 350 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 278 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 407 lượt tải | 1 file đính kèm