Monday, 01/03/2021 - 10:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Phần mềm PMIS online
  | 956 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 462 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 1136 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 505 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 483 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 403 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 369 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 295 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 360 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 427 lượt tải | 1 file đính kèm