Thursday, 09/07/2020 - 11:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Phần mềm PMIS online
  | 735 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 360 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 734 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 391 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 382 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 292 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 282 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
  | 362 lượt tải | 1 file đính kèm