Monday, 01/03/2021 - 11:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Lịch công tác tháng 02 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 201 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 02 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 12 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 11 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 7 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 429 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 563 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 05 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 478 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 606 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 577 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 629 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy