Thursday, 09/07/2020 - 12:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Lịch công tác tháng 7 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 329 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 05 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 372 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 421 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 10 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 406 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 431 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 588 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 5/2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 821 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 4/2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 763 lượt tải | 1 file đính kèm