Thursday, 26/11/2020 - 19:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Lịch công tác tháng 11 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 7 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 345 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 486 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 05 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 403 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 510 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 489 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 549 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 495 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 10 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 541 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 546 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy