Tuesday, 22/09/2020 - 15:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 7 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 302 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 429 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 05 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 345 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 445 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 444 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 505 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 450 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 10 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 500 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 507 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 678 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 5/2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 917 lượt tải | 1 file đính kèm