Thursday, 04/06/2020 - 17:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 06 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 05 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 314 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 382 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 10 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 372 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 395 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
 • Lịch công tác tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 553 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 5/2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 776 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng E - Learning : Tranh Làng Hồ - Tiếng Việt 5.
  | Trường Tiểu học Thuỵ Quỳnh | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 4/2019 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy
  | Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ | 725 lượt tải | 1 file đính kèm