Thứ năm, 25/02/2021 - 00:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • Nguyễn Văn Thuy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0984.810.908
  • Email:
   nguyenvanthuypgd@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984.661.691
  • Email:
   thuhienkt@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974.094.368
  • Email:
   ngocgianghc@thaithuy.edu.vn
 • Tạ Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0966.791.385
  • Email:
   hoaithcs@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946.938.286
  • Email:
   thanhngath@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Văn Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0989.516.028
  • Email:
   buivanbangthcs@thaithuy.edu.vn