Monday, 27/01/2020 - 04:23|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020
 • Đỗ Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975.020.575
  • Email:
   truongsonptp@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Đức Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976.756.575
  • Email:
   ducthuyptp@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982.696.688
  • Email:
   manhthuonggdth@thaithuy.edu.vn