Bản in

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH GD&ĐT NĂM HỌC 2010-2011


Chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp; hướng tới kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học: 2010-2011 của Sở GD & ĐT Thái Bình; Phòng và Công đoàn giáo dục huyện Thái Thụy triển khai kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ trong toàn ngành  với những nội dung sau: (Xem chi tiết trong tệp đính kèm)c/document_library/get_file
Tin mới nhất Tin mới nhất