Wednesday, 22/01/2020 - 13:19|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thái Thụy năm 2020

Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Ngày ban hành:
01/06/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực