Tuesday, 14/07/2020 - 19:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
12/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định 07-QĐ/HU ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (Ủy quyền cho tập thể lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đánh giá, xếp loại), năm 2019

Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thái Thụy năm 2020

Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực