Thursday, 04/06/2020 - 17:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Văn bản liên quan

Về việc công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục 9 tháng năm 2019

Ngày ban hành:
09/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công khai thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực