Sunday, 25/10/2020 - 12:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Văn bản liên quan

Nghị định 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Ngày ban hành:
20/04/2020
Ngày hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thái Thụy năm 2020

Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực