Friday, 10/04/2020 - 06:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

Thông báo chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thái Thụy năm 2020

Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
12/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định 07-QĐ/HU ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (Ủy quyền cho tập thể lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đánh giá, xếp loại), năm 2019

Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực