Thursday, 04/06/2020 - 19:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
08/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Sự nghiệp Giáo dục năm 2018

Ngày ban hành:
08/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực