Monday, 10/08/2020 - 22:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định 07-QĐ/HU ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/03/2012
Ngày hiệu lực:
29/03/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực