Sunday, 15/09/2019 - 12:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Sao y Kế hoạch 871/KH-BGDĐT về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025
Ngày ban hành:
11/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v quản lý, tổ chức hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ trên địa bàn

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực