Friday, 10/04/2020 - 07:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 của PGDĐT

Ngày ban hành:
02/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực