Friday, 19/07/2019 - 04:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
08/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
08/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
08/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập dự Hội nghị do Sở GD&ĐT Thái Bình tổ chức
Ngày ban hành:
09/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cập nhật và nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018 - 2019 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
Ngày ban hành:
05/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực