Bản in

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TỔ CHỨC KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Hướng dẫn số 54/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 09/02/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT Thái Thụy kết hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thái Thụy triển khai tổ chức tốt Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 với học sinh cấp THCS.


 

Học sinh làm bài thi 

Hội đồng thi, các điểm thi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập tại huyện Thái Thụy 1 Hội đồng thi Nghề phổ thông, gồm 23 điểm thi.
Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2017, Hội đồng thi nghề Thái Thụy đã chỉ đạo tổ chức khai mạc Kỳ thi nghề phổ thông tại 23 điểm thi.
Dự thi Thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 có 3.538 thí sinh đăng ký dự thi 3 nghề, bao gồm: Điện dân dụng (1.643 thí sinh), Tin học văn phòng (1.818 thí sinh) và Nghề thêu (77 thí sinh). Đối tượng dự thi là học sinh lớp 8 đang học THCS, Bổ túc THCS, đã hoàn thành chương trình Nghề phổ thông (NPT) theo quy định, có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên, không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT và tự nguyện đăng kí dự thi.
 
 
Học sinh làm bài thi
Nội dung thi:Trong phạm vi kiến thức của một trong các NPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc cho phép thực hiện. Đề thi do Sở GD&ĐT ra, in đến từng thí sinh. Thí sinh phải hoàn thành 2 bài thi, gồm:
- Bài thi lí thuyết: Thi theo hình thức tự luận hoặc vừa tự luận vừa trắc nghiệm khách quan. Thí sinh cùng học một nghề đều thi chung một đề; thời gian làm bài 45 phút; điểm bài thi hệ số 1;
- Bài thi thực hành: Thí sinh bốc thăm đề bài (có một số đề thực hành) và thực hiện bài thi theo yêu cầu của đề bài; thời gian làm bài 60 phút; điểm bài thi nhân hệ số 3.
Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lí thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã nhân hệ số (bài thi tính theo thang điểm 10)
Xếp loại:
- Loại Giỏi: điểm trung bình từ   9 – 10. 
- Loại Khá: điểm trung bình từ 7 đến dưới 9, điểm bài thi lý thuyết từ 5 trở lên.
- Loại Trung bình: Từ 5 đến dưới 7 điểm.
Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã chỉ đạo các Điểm thi tổ chức coi thi, chấm thi lý thuyết và thực hành nghiêm túc, đúng Quy chế, đúng thời gian quy định.
 
Học sinh làm bài thi
 
Tổ chức dạy nghề và thi nghề phổ thông là hoạt động được tổ chức hàng năm cho học sinh THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua kỳ thi này giúp các trường THCS đánh giá kết quả dạy và học nghề phổ thông của trường mình; đồng thời giúp học sinh khẳng định được năng lực bản thân trong vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
Kết quả Kỳ thi nghề của học sinh sẽ được cộng điểm khuyến khích vào điểm thi Tuyển sinh lớp 10 THPT. Theo đó, học sinh Thi nghề phổ thông đạt loại giỏi được cộng 1,5 điểm, loại khá 1,0 điểm, loại trung bình được cộng 0,5 điểm.
Thái Thụy, ngày 08 tháng 4 năm 2017
Tin & bài: T.H - Phòng GD&ĐT Thái Thụy
Tin mới nhất Tin mới nhất