Bản in

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THÁI THỤY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm trường cho giáo viên bậc học Mầm non, cấp Tiểu học và Trung học cơ sơ.


          Hội thi có 1.788 các thầy giáo, cô giáo tham gia, trong đó: bậc học Mầm non 661 (81 %) giáo viên tham gia; cấp Tiểu học có 655 (70,2 %) giáo viên tham gia; cấp THCS: 472 (57,6%) giáo viên tham gia. Tiêu biểu một số thầy giáo, cô giáo mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia phong trào hội giảng, tạo nguồn động viên, khích lệ lớn đối với đội ngữ giáo viên trẻ như: cô giáo Nguyễn Thị Nhường - MN Thụy Dân, cô giáo Bùi Thị Duyên-MN Tháng Tám, cô giáo Nguyễn Thị  Chiến - MN Thụy Sơn, cô giáo Giang Thị Thoa - MN Thái Đô; cô giáo Lê Thị Lương - TH Thụy Chính, cô giáo Phạm Thị Hằng- TH Thái Sơn, cô giáo Trịnh Thị Tươi - TH Thái Phúc, cô giáo Lê Thị Bình - TH Thụy Quỳnh; cô giáo Trần Thị Nê - THCS Thái Tân, cô giáo Trịnh Thị Xuyên - THCS Thụy Trình, cô giáo Đỗ Thị Tấm - THCS Thái Thành…

 
Hình ảnh tiết Hội giảng GVG năm học 2016-2017
 
        Một số đơn vị duy trì đạt kết quả cao trong Hội thi GVG như: MN Thái Thượng, Thái Thành, Thái Hồng, Thụy Hải, Tháng Tám; TH Thụy Thanh, Thụy Sơn, Thụy Dương, Thị Trấn, Thụy Trường, Thái Phúc, Thái Hồng, Thái Thượng; THCS Thụy Chính, Thụy Văn, Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, Thụy Hải, Thái Thủy, Thái Học, Thái Hưng… Trong số đó đơn vị THCS Thái Thủy là một đơn vị có quy mô nhỏ, cơ cấu giáo viên không đồng bộ nhưng có kết quả Hội thi GVG cao ba năm liên tục.
 
Hình ảnh tiết Hội giảng GVG năm học 2016-2017
 
        Bên cạnh đó biểu dương một số đơn vị đã có nhiều cố gắng, đạt kết quả cao trong hội thi GVG năm học 2016 - 2017 như: MN Thụy Dương, Thụy Ninh, TH Thụy Chính, Thụy Quỳnh, Hồng Quỳnh, Thái Thọ, Thái Thành; THCS Thụy Chính, Thụy Dương, Thái Phúc, Thái Học.

        Hội thi giáo viên giỏi là cơ hội để giáo viên giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

 
Hình ảnh tiết Hội giảng GVG năm học 2016-2017
 
         Hội thi nhằm phát động phong trào thi đua trong các nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Qua hội thi, các đơn vị phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi nhà trường và của ngành. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

        Hội thi đã diễn ra thành công, đây là một trong những hoạt động có tác dụng mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Tin bài: Phòng GD&ĐT

 
Tin mới nhất Tin mới nhất