Bản in

Kết quả khảo sát học sinh giỏi THCS năm học 2011-2012

Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, đồng thời để đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS, ngày 18/4/2012, Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã tổ chức khảo sát học sinh giỏi lớp 6, 7 tại 7 cụm trường và khảo sát học sinh giỏi lớp 8 tại trường THCS Nguyễn Đức Cảnh.


                Tổng số có 1.412 học sinh tham dự khảo sát. Phòng GD&ĐT đã ra Quyết định thành lập 8 Ban coi thi, đổi chéo toàn bộ CBGV coi thi, chấm thi. Sau khi tổ chức thi, các Ban chấm thi đã chủ động triển khai công tác chấm thi và lên kết quả. Căn cứ vào kết quả khảo sát, Phòng GD&ĐT sẽ công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện cho học sinh.

              Tải kết quả thi khảo sát học sinh giỏi năm học 2011-2012  tại đây: c/document_library/get_file
Tin mới nhất Tin mới nhất