LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHÚC TỔ CHỨC NGÀY HỘI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN 

Chiều ngày 13/4/2018, Liên đội trường tiểu học Thái Phúc tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2017-2018.

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY NINH TỔ CHỨC HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2017-2018  

Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2018, Trường Tiểu học Thụy Ninh đã tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" lần thứ nhất năm học 2017-2018.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY NINH TỔ CHỨC HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2017-2018  

Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2018, Trường Tiểu học Thụy Ninh đã tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" lần thứ nhất năm học 2017-2018.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY NINH TỔ CHỨC HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2017-2018  

Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2018, Trường Tiểu học Thụy Ninh đã tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" lần thứ nhất năm học 2017-2018.

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN "NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT"  

Sau hơn một năm thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, công tác đánh giá học sinh đã được các trường tiểu học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, việc đánh giá học sinh đã dần đi vào nền nếp, ổn định, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội.


Tin mới nhất Tin mới nhất