20/04/11, 09:14
Bản in

Kết quả thi học sinh giỏi tiểu học năm học 2010 - 2011

Thực hiện kế hoạch chung, Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã tổ chức Khảo sát học sinh giỏi lớp 2, 3, 4, 5 để đánh giá chất lượng dạy học của các trường Tiểu học năm học 2010-2011.


Thực hiện kế hoạch chung, Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã tổ chức Khảo sát học sinh giỏi lớp 2, 3, 4, 5 để đánh giá chất lượng dạy học của các trường Tiểu học năm học 2010-2011.
Kết quả khảo sát học sinh giỏi tại Tệp đính kèm.c/document_library/get_file
Tin mới nhất Tin mới nhất