HỘI THI ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ LÀM BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2014 – 2015 

Hội thi đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc với từng CBGV trong toàn ngành, qua Hội thi, mỗi CBGV được trao đổi chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để rồi những ý tưởng mới, những đồ dùng mới lại tiếp tục được tạo ra. Mỗi HS đang học tại các trường mầm non sẽ được chơi nhiều hơn, được thao tác nhiều hơn với chính những sản phẩm tự làm của CBGV

 

Bậc học Mầm non huyện Thái Thụy thực hiện Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi  

Là một trong hai huyện ven biển của tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy có 47 xã, 01 thị trấn với tổng dân số khoảng 280 nghìn người. Quy mô giáo dục Mầm non gồm 49 trường với tổng số trên 1100 cán bộ, giáo viên và gần 14 nghìn học sinh.

Giáo dục mầm non Thái Thụy triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012  

Huyện Thái Thụy có 49 trường mầm non công lập, 502 nhóm, lớp với 14448 học sinh. Công tác huy động số học sinh đến lớp đạt tỷ lệ cao (nhà trẻ đạt 75%, mẫu giáo đạt 100%). Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được quan tâm và chuyển biến mạnh mẽ. Tỷ lệ cháu ăn bán trú cao, đạt 98,9%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 8,4%.


Tin mới nhất Tin mới nhất