Liên kết đào tạo nghề - Phát triển nguồn nhân lực cho địa phương 

Liên kết đào tạo nghề - Phát triển nguồn nhân lực cho địa phương

 

Ngành học GDTX Thái Thụy giữ vững là đơn vị mạnh  

Khó khăn của GDTX Thái Thụy nhiều năm nay ai cũng nhìn thấy, nhưng trước yêu cầu cấp bách hiện nay của ngành học, các đơn vị GDTX trong huyện không thể tự bằng lòng và an phận với những gì mình đã và đang có. Toàn ngành học đã biết khắc phục hoàn cảnh để cải thiện môi trường, hoàn thành các nhiệm vụ và nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững là đơn vị mạnh của tỉnh Thái Bình.

Trung tâm KTTH HNDN Thái Thụy 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển  

Được thành lập ngày 09/03/1993 theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình, Trung tâm KTTHHN-Dạy nghề Thái Thụy đã không ngừng phát triển , mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị để nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đa dạng hoá các ngành đào tạo. Từ một cơ sở chật hẹp chỉ với diện tích hơn 1000m2 với 4 phòng học cấp 4, một số phòng làm việc. Với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo và các phòng ban chức năng khác, cùng với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, trung tâm đã đầu tư công sức, kinh phí xây dựng và phát triển, đến nay trung tâm đã có một cơ ngơi khá khang trang, với diện tích gấp 10 lần cũ (10.000m2 ), 8 phòng học 2 tầng kiên cố, 4 phòng cấp 4, 1 hội trường 200 chỗ ngồi và đầy đủ các phòng làm việc, phòng chức năng.


Tin mới nhất Tin mới nhất