Bản in

Liên kết đào tạo nghề - Phát triển nguồn nhân lực cho địa phương

Liên kết đào tạo nghề - Phát triển nguồn nhân lực cho địa phương


Việc xây dựng xã hội học tập đang là xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện tại khi mà nhu cầu học tập của cộng đồng ngày càng nhiều. Sự ra đời của Trung tâm học tập cộng đồng  các xã, thị trấn là một trong những giải pháp góp phần xây dựng một xã hội học tập. Tuy nhiên, chọn cách làm nào để mục tiêu họat động của Trung tâm học tập cộng đồng thực sự phát huy hiệu quả, là nơi mà người dân có thể học hỏi được nhiều điều cần thiết, học được nhiều nghề, tạo được nhiều việc làm để tăng thu nhập ... là vấn đề mà hiện nay ngành Giáo dục Thái Thụy và các ngành có liên quan đặc biệt quan tâm.

Thái Thụy có 48 xã, thị trấn, dân số 283.000 người; có thể nói Thái Thụy là hình ảnh thu nhỏ của tỉnh Thái Bình với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội văn hoá, địa hình, nghề nghiệp, trong đó có cả nông – lâm – ngư nghiệp; Thái Thụy có biên giới biển dài 27 km của 7 xã ven biển. Do Thái Thụy là huyện dân số đông với đa ngành nghề và sự phát triển dân cư ngày càng tăng; đời sống chủ yếu của nhân dân là sản xuất nông nghiệp. Thời gian gần đây, được sự đầu tư của nhà nước, Thái Thụy đã có những bước thay đổi chuyển dần sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nghề biển.

Huyện Thái Thụy có trên 200 công ty vận tại biển, 2 nhà máy đóng tàu Đại Dương và Thành Long tầm cỡ quốc gia; 7 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến, nuôi trồng thuỷ hải sản; có 9 xí nghiệp mây tre đan và may công nghiệp… Đất nông nghiệp thu hẹp, sản xuất  theo hướng chuyên canh, trồng cây, nuôi con theo hướng công nghiệp hoá. Từ sự phát triển này, hàng loạt vấn đề về đời sống xã hội đang được đặt ra:  Thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi nghề, học nghề… vấn đề cốt lõi nhất là làm thế nào vừa bảo đảm cơ cấu kinh tế phát triển theo định hướng,  nhưng đồng thời tạo điều kiện để những người nông dân, ngư dân quen sống với nghề nông, nghề biển ở đây có nghề mới, có việc làm ổn định để yên tâm sinh sống trên quê hương mình trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Để đáp ứng được yêu cầu nhân lực của các công ty, doanh nghiệp và vừa đảm bảo yếu tố công ăn việc làm của công đồng dân cư. Từ năm 2009 đến nay, GDTX Thái Thụy có những bước chuyển biến rõ rệt trong việc liên kết đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương;  trong đó hoạt động của trung tâm  học tập cộng đồng (HTCĐ) ngoài việc đáp ứng nhu cầu học tập, xoá mù chữ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, các lớp chuyên đề, các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, trồng trọt, sức khoẻ dinh dưỡng, sinh sản, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... . Các trung tâm HTCĐ cũng là trường học đào tạo nghề, tạo việc làm cho cộng đồng.

Từ năm học 2009- 2010  tới nay có tới 21/48= 43% trung tâm HTCĐ liên kết với các trường nghề trong và ngoài tỉnh mở các lớp liên kết đào tạo, tạo việc làm cho trên 3000 người. Tiêu biểu trung tâm HTCĐ xã Thụy Xuân, Thụy Hải, Thị trấn Diêm Điền, Thái An, Thụy Liên, Thái Đô... .

Kết quả liên kết đào tạo của ngành học GDTX Thái Thụy là một thực tế khảng định Kết luận 04 của Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển trung tâm HTCĐ ở các xã, thị trấn. Liên kết đào tạo nghề ở trung tâm HTCĐ, trung tâm GDTX là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu học tập của cộng đồng và đã đạt được hiệu quả rất đáng khích lệ; đã gúp phần đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí cả về nhận thức tư tưởng chính trị, đến hiểu biết khoa học kĩ thuật và đào tạo nghề cho cộng đồng.

           Liên kết đào tạo nghề giữa các trung tâm HTCĐ với các trường nghề và các doanh nghiệp sẽ rút ngắn được giữa đào tạo và thực tế, đáp ứng nhu cầu học của cộng đồng, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xu hướng này sẽ là tiền đề quan trọng  giúp Thái Thụy phấn đầu trở thành huyện  công nghiệp của tỉnh ./.

Tin bài: Trường Bách - PGD
Tin mới nhất Tin mới nhất