Thursday, 25/02/2021 - 00:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 26 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Thái Thụy

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng GD-ĐT Thái Thụy

Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng GD-ĐT Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng GD-ĐT Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cơ sở giáo dục tiểu học

Cơ sở giáo dục tiểu học

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực