HỆ THỐNG BÁO CÁO - THỐNG KÊ

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THÁI THỤY

 

1. Báo cáo công tác huy động sách dịp Đầu xuân (Click để báo cáo) - Đang thực hiện

2. Thống kê phân loại sách trong thư viện - tủ sách phụ huynh (click để báo cáo) - Hoàn thành