Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH (Số liệu 5/2020)

Trường

Tổng số trường

Tổng số

học sinh

Tổng số

giáo viên

Mầm non

48

14.513

1.157

Tiểu học

7

4.724

247

Trung học cơ sở

8

3.717

233

TH&THCS

41

23.216

1.575

Cộng

104

46.170

3.212

 

II. THÀNH TỰU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI THỤY 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN:

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy đã đi qua một chặng đường dài 50 năm với bao biến cố, khó khăn, thử thách. Năm mươi năm, một chặng đường chưa dài so với lịch sử dân tộc, nhưng khoảng thời gian ấy lại khắc vào tâm khảm các thế hệ làm công tác giáo dục nhiều dấu ấn khó quên. Với truyền thống hiếu học, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chất lượng giáo dục Thái Thụy luôn phát triển không ngừng, là ngọn cờ đầu trong tỉnh về giáo dục, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng huyện nhà ngày một phát triển.

Một số thành tựu nổi bật của ngành GD&ĐT Thái Thụy:

- Trường cấp II Thái Thịnh là điển hình tiêu biểu về công tác Đội trong nhà trường, với phong trào “Kế hoạch nhỏ - xây dựng khách sạn khăn quàng đỏ”, được Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao, chọn Thái Bình làm nơi đón các đoàn khách Quốc tế đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức hội nghị triển khai phong trào “Hoạt động Đội trên địa bàn dân cư” của các tỉnh phía Bắc.

- Trường cấp I Thụy Thanh là lá cờ đầu của cả nước về “Vở sạch, chữ đẹp”. Từ Thụy Thanh, phong trào đã phát triển đến các địa phương trong tỉnh, Thái Bình đã là tỉnh đầu tiên đạt tiêu chuẩn “Vở sạch, chữ đẹp”. Trường cấp I Thụy Thanh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Duy Mô được phong tặng Nhà giáo ưu tú đợt đầu tiên.

- Phong trào “Mỗi thầy, cô nhận đỡ đầu một học sinh trở lên có hoàn cảnh khó khăn” được CBGV toàn ngành hưởng ứng tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đã trở thành nét đẹp nhân văn sâu sắc của giáo dục Thái Thụy, tạo động lực giúp cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tu dưỡng. Nhờ đó, năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Thái Thụy đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS (sớm hơn 8 năm so với Nghị quyết của Quốc hội), đến nay 48/48 xã thị trấn đạt PCGD THCS mức độ 3, PCGD TH mức độ 3 và đạt mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2.

- Chất lượng giáo dục toàn diện luôn được quan tâm chỉ đạo, kết quả các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Thái Thụy đều ở tốp đầu của tỉnh. Công tác giáo dục mũi nhọn thường xuyên được chăm lo, bởi đây là yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ đào tạo nhân tài cho tương lai. Mặc dù là huyện xa trung tâm, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trong 10 năm gần đây, Thái Thụy đã có 4 năm giải Nhì, 4 năm giải Ba, một năm giải khuyến khích. Từ 2015 đến nay, có 314 lượt HS đạt giải trong các cuộc thi, sân chơi cấp Quốc gia; Năm 2019, ngành GD&ĐT Thái Thụy vinh dự là đơn vị duy nhất của cả nước được Bộ GD&ĐT chọn để đề cử giải thưởng UNESCO – Nhật bản về “Giáo dục vì sự phát triển bền vững”.

- Cơ sở vật chất các trường được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, đến nay 100% các trường trong huyện đạt chuẩn Quốc gia và đạt tiêu chí về CSVC của chuẩn Nông thôn mới. Thái Thụy là đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng “tủ sách phụ huynh”, đã nhận được sự đồng tình cao của đông đảo phụ huynh, các em học sinh và dư luận xã hội. 100% các lớp đã có tủ sách phụ huynh tại lớp học, với số sách bình quân 270 cuốn / tủ.

- Triển khai mạnh mẽ đầu tư hạ tầng CNTT, 70% các cuộc họp, chuyên đề, tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Là đơn vị đi đầu trong toàn quốc về triển khai ký số văn bản điện tử theo chuẩn Thông tư 01/2019 của Bộ Nội vụ và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Mô hình trường học điện tử, lớp học điện tử bước đầu được triển khai tốt. 

 

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực học đường. Tổ chức tốt việc “Mỗi thầy giáo, cô giáo chăm sóc, đỡ đầu từ 1 đến 2 HS có hoàn cảnh khó khăn”, duy trì tổ chức hoạt động “Tết ấm tình thương”.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; củng cố quản lý nhà trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Đẩy mạnh công tác truyền thông trong giáo dục; Thực hiện tốt công khai, dân chủ; Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng quản lý, sử dụng các khoản thu và dạy thêm, học thêm trái quy định.

3. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các văn bản mới đến đội ngũ CBGV, NV; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo.

4. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phấn đấu giữ vững kết quả 36/36 xã đạt PCGD THCS mức độ 3, PCGD Tiểu học mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2 và đạt mục tiêu Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo quy định.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học; Phối hợp tốt với gia đình và xã hội để giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân; Tiếp tục đổi mới hoạt động thư viện trường học, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho HS; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực với chương trình GDPT 2006.

6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, góp phần tích cực cải cách hành chính trong toàn ngành. Phấn đấu 100% các trường đáp ứng yêu cầu về ứng dụng CNTT ở mức cơ bản, 80% các tiêu chí đạt ở mức nâng cao; 80% các loại văn bản, tài liệu trong nội bộ ngành được triển khai, lưu trữ số hóa; 100% các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT được thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4.

7. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp; Đầu tư tăng cường CSVC, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018. Tiếp tục tham mưu xây dựng mới hệ thống phòng học, phòng làm việc; Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018; Kiên quyết không sử dụng những hạng mục công trình, những trang thiết bị không bảo đảm an toàn; Thực hiện tốt VS trường học, phối hợp triển khai đúng tiến độ cơ chế hỗ trợ xây dựng công trình VS cho HS (hoàn thành 23 công trình vào năm 2021).

8. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan; Tổ chức tự rà soát điều kiện CSVC theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020; Thông tư 14/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/5/2020; Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của BGD&ĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, quy định phòng học bộ môn để tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng theo đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018, gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao.

 

Tác giả: Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình