Trường THCS Thụy An tham dự cuộc thi trưng bày sản phẩm Khoa học sáng tạo huyện Thải Thụy năm 2018

Trường THCS Thụy An tham dự cuộc thi trưng bày sản phẩm Khoa học sáng tạo huyện Thải Thụy năm 2018


Ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2018 hòa trong không khí của cuộc thi trưng bày sản phẩm khoa học của giáo viên, học sinh và cuộc thi Rô-bôt-tíc của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Trường THCS Thụy An cũng có 3 sản phẩm được cụm chọn đi dự thi:

-         Sản phẩm: Thanh chắn đường tàu tự động và đồng hồ chơi cờ của nhóm học sinh lớp 8.

-         Sản phẩm: Bộ tranh câm môn sinh dùng cho hoạt động nhóm của thầy Vũ Nho Hoàng.

Chung cuộc các sản phẩm của cụm đã đạt giải Khuyến khích năm 2018.

20180426_163222_500_01

(Thầy và trò đang thảo luận trước cuộc thi).