Ngoại khóa dã ngoại thực tế năm 2017

Ngày 30 tháng 3 năm 2017 Nhà trường và tổ KHXH đã tổ chức cho 29 học sinh trong các đội tuyển và các thầy cô giáo buổi Ngoại khóa thực tế


Để động viên cho các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi văn hóa và học sinh năng khiếu cũng như thực hiện kế hoạch của tổ KHXH, ngày 30 tháng 3 năm 2017 Nhà trường và tổ KHXH đã tổ chức cho 29 học sinh trong các đội tuyển và các thầy cô giáo buổi Ngoại khóa thực tế thăm quan dâng hương tại đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) và dâng hương tại lăng Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy).

 

18073247_800476766778721_262874159_n_500

 

18155634_800476783445386_643042692_n_500