Tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2016 thầy và trò trường THCS Thụy An đã tổ chức tham quan "triển làm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam".


Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2016 thầy và trò trường THCS Thụy An đã tổ chức tham quan “triển làm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Triển lãm trưng bày 11 nhóm tư liệu, văn bản, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Gồm các nhóm tư liệu chính như: phiên bản các văn bản Hán Nôm, Việt ngữ và Pháp ngữ ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam khẳng định việc thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo và những vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam; sưu tập hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam…

Đặc biệt, triển lãm còn có bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay, trong đó có đến 30 bản đồ do các nhà nước phong kiến Trung Quốc xuất bản và phát hành cho thấy Trung Quốc không hề quản lý và tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo.