Hội nghị viên chức năm học 2012-2013

Ngày 22 tháng 9 năm 2012 trong không khí vui mừng phấn khởi của thành công lễ khai giảng năm học mới, theo kế hoạch của Công đoàn ngành giáo dục trường THCS Thụy An long trong tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2012-2013 để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và phương hướng hoạt động của công đoàn nhà trường.


img_0008_500Ngày 22 tháng 9 năm 2012 trong không khí vui mừng phấn khởi của thành công lễ khai giảng năm học mới, theo kế hoạch của Công đoàn ngành giáo dục trường THCS Thụy An long trong tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2012-2013 để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và phương hướng hoạt động của công đoàn nhà trường. 

Về dự hội nghị có ông Tô Quang Hùng chuyên viên phòng giáo dục Thái Thụy, các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, UBND, công đoàn xã, đại biểu Ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh cùng toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của trường.

            Thầy Đinh Đức Hiền trình bày bản kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, trong bản kế hoạch này đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà thầy và trò trường THCS Thụy An cần thực hiện trong năm học này:

1. Tiếp tục thực hiện sáng tạo,có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ;cuộc vận động : “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,tự học và sáng tạo” ; phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động: “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học. Giữ vững số lượng.

3. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

4. Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra đánh giá .

5. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

6. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong CBGV và HS. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

           

Cũng trong hội nghị này nhà trường và công đoàn cũng đã thảo luận và biểu quyết một số chỉ tiêu cần đạt được trong năm học. Và rất nhiều ý kiến khác về các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch mà Hội nghị đưa ra.

 Các chỉ tiêu lớn trong năm.

1. Nhà trường                Đạt danh hiệu " Tập thể lao động tiến tiến"

2. Công đoàn                 Đạt danh hiệu "Công  đoàn vững mạnh xuất sắc"

3. Chi đoàn                    Đạt danh hiệu "Xếp loại tốt"

4. Liên đội TN                Đạt danh hiệu "Liên đội mạnh"

5. Tổ KHXH                   Đạt danh hiệu "Tổ LĐ tiên tiến"

6. Tổ KHTN                   Đạt danh hiệu "Tổ LĐ tiên tiến xuất sắc"

7. Tổ hành chính            Đạt danh hiệu "Tổ LĐ tiên tiến"

8. CSTĐ cấp cơ sở       2 đ/c

9. GVG cấp tỉnh             2 đ/c

10. GVG cấp huyện        6 đ/c

11. LĐ tiên tiến              15 đ/c