Hội nghị cán bộ công chức năm học 2011-2012

Hôm nay (22.9.2011) trong không khí vui mừng phấn khởi của thành công lễ khai giảng năm học mới, theo kế hoạch của Công đoàn ngành giáo dục trường THCS Thụy An long trong tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2011-2012 để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và phương hướng hoạt động của công đoàn nhà trường.


Về dự hội nghị có các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, UBND, công đoàn xã, đại biểu đại diện trường tiểu học, đại biểu Ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh cùng toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của trường.

            Thầy Đinh Đức Hiền trình bày bản kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, trong bản kế hoạch này đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà thầy và trò trường THCS Thụy An cần thực hiện trong năm học này:

1. Tiếp tục thực hiện sáng tạo,có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ;cuộc vận động : “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,tự học và sáng tạo” ; phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động: “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

2. Thường xuyên tu bổ,tăng cường củng cố cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung các trang thiết bị ĐDDH và tài liệu đáp ứng nhu cầu dạy- học và các hoạt động của nhà trường. Giữ vững số lượng học sinh, phấn đấu không có học sinh bỏ học.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, quan tâm đầu tư có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả việc dạy buổi 2, việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 cũng như các hoạt động khác trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

4. Đổi mới cơ chế quản lý ở tất cả các khâu và các tổ chức trong  nhà trường. Tăng cường và đổi mới công tác thanh tra kiểm tra các hoạt động của nhà trường nhất là thanh tra kiểm tra hoạt động dạy và học. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá và xếp loại CBGV và HS theo chuẩn hiệu trưởng,chuẩn nghề nghiệp giáo viên và quy chế kiểm tra đánh giá HS của Bộ GD & ĐT .

5. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương,đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút được các tổ chức đoàn thể và các lực lượng ở địa phương cùng góp phần tham gia vào quá trình quản lý giáo dục học sinh.Tổ chức cho CBGV và HS tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội,hoạt động từ thiện nhân đạo,đền ơn đáp nghĩa và khuyến học.  Chú ý giúp đỡ học sinh nghèo và học sinh học yếu kém.

6. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong CBGV và HS. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội xâm phạm vào nhà trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường và tại địa phương. Phấn đấu không có CBGV và HS vi phạm pháp luật và các tai tệ nạn xã hội. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ CBGV của trường vững vàng về tư tưởng chính trị, mạnh về trình độ chuyên môn,  tâm huyết và có trách nhiệm với sự nghiệp trồng người, có năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

            Cũng trong hội nghị này nhà trường và công đoàn cũng đã thảo luận và biểu quyết một số chỉ tiêu cần đạt được trong năm học này:

1, Công tác số lượng: Huy động và tuyển sinh 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Duy trì tốt số lượng HS  các khối lớp, không có HS bỏ học. Tỉ lệ chuyên cần của học sinh toàn trường đạt từ 99,8% trở lên.

2, Công tác phổ cập THCS. Phấn đấu các tiêu chuẩn phổ cập THCS đạt và vượt bình quân chung của huyện. Tiếp tục là đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập THCS  năm 2011.

3, Công tác giáo toàn diện.

- Xếp loại hạnh kiểm của HS cuối năm phấn đấu đạt:

            + Loại Tốt:        65 – 70%         

            + Loại Khá:       25 – 30%         

+ Loại TB:         dưới 5%

            + Loại Yếu:  không có

- Xếp loại học lực cuối năm:

+ Loại Giỏi:       10 – 15%                                             

+ Loại Khá:       40–  45%                     

+ Loại TB:         30 – 35%

+ Loại Yếu:        dưới  5%

+ Loại Kém:      dưới 1%

- Kiểm tra chất lượng cuối HKI và cuối năm : Các môn Sở GD - ĐT và Phòng GD - ĐT ra đề đạt 85% điểm trung bình trở lên (trong đó có 50 – 60% điểm khá, giỏi)

- Tốt nghiệp THCS : 96 – 98% trong đó:

+ Tốt nghiệp loại Giỏi : 10 – 15%

+ Tốt nghiệp loại  Khá:  40 – 45%

+ Tốt nghiệp loại TB :    35 – 40%

- Thi đỗ vào hệ A lớp 10 – THPT : 50 – 55 % ( 100% số HS xếp học lực giỏi thi đỗ hệ A – THPT và không có HS  bị điểm 0 ). Xếp thứ   :  30 - 35/48

- Học sinh giỏi các cấp :

+ HS giỏi cấp tỉnh 1- 2 em.

+ HS giỏi cấp huyện các môn văn hóa : 8 – 10 em.

+ HS giỏi cấp huyện các môn thể thao, điền kinh: 6 – 8 em.

+ Bình quân mỗi lớp có 15 HS tham gia giải toán trên mạng và 10 em thi olympic Tiếng Anh trên mạng, trong đó có 50% HS vượt qua vòng cấp trường và 10% HS vượt qua vòng cấp huyện.

+ Xếp thứ về HSG trong huyện :    35 - 40/47

- Hội giảng cụm:           

+ Tổ XH xếp thứ 3/6 trường.

+ Tổ TN xếp thứ 2/6trường.

+ Toàn trường xếp thứ 2/6 trường.

- GV giỏi các cấp:

+ GV giỏi cấp tỉnh : 2 đ/c

+ GV giỏi cấp huyện : 6 đ/c

-                      Công tác làm chuyên đề, ngoại khóa: Mỗi tổ chuyên môn làm ít nhất 3 chuyên đề và 2 ngoại khóa /năm.

Công tác làm ĐDDH: Mỗi GV có ít nhất 1 ĐDDH tự làm chất lượng tốt. Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 3 ĐDDH và 3 sản phẩm ứng dụng CNTT có chất lượng tốt nhất tham dự thi và trưng bày tại huyện.

Đối với hoạt động công đoàn cũng đề ra các phương hướng giải pháp nhằm thực hiện tốt 4 chương trình của Công đoàn.

Cũng trong Hội nghị này nhà trường đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ một cách dân chủ, công bằng, khách quan.

Hội nghị diễn ra trong một ngày với rất nhiều ý kiến xây dựng có chất lượng:

-  Ý kiến tham luận về hoạt động tổ chuyên môn (Thầy Khương)

-  Ý kiến tham luận về công tác chủ nhiệm lớp (Cô Toan)

-   Ý kiến tham luận về công tác Đội (Cô Lương)

-    Ý kiến tham luận về công tác Bồi giỏi-Phụ kém (Cô Ngân)

-   Ý kiến tham luận về Hoạt động công đoàn (Cô Thìn)

Và rất nhiều ý kiến khác về các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch mà Hội nghị đưa ra.

 Các chỉ tiêu lớn trong năm.

1. Nhà trường                Đạt danh hiệu " Tập thể lao động tiến tiến"

2. Công đoàn                 Đạt danh hiệu "Công  đoàn vững mạnh xuất sắc"

3. Chi đoàn                    Đạt danh hiệu "Xếp loại tốt"

4. Liên đội TN                Đạt danh hiệu "Liên đội mạnh"

5. Tổ KHXH                   Đạt danh hiệu "Tổ LĐ tiên tiến"

6. Tổ KHTN                   Đạt danh hiệu "Tổ LĐ tiên tiến xuất sắc"

7. Tổ hành chính            Đạt danh hiệu "Tổ LĐ tiên tiến"

8. CSTĐ cấp cơ sở       2 đ/c

9. GVG cấp tỉnh             2 đ/c

10. GVG cấp huyện        6 đ/c

11. LĐ tiên tiến              15 đ/c

            Hội nghị kết thúc trong không khí vui vẻ và thoải mái