Giới thiệu CNTT

Kể từ khi có chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện tại các trường trong cụm vào năm 2002, với sự phát triển như vũ bão của CNTT thì đến nay CNTT không thể thiếu trong các hoạt động của các trường.


 

Kể từ khi có chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện tại các trường trong cụm vào năm 2002, với sự phát triển như vũ bão của CNTT thì đến nay CNTT không thể thiếu trong các hoạt động của các trường.

Trải qua 9 năm CCTT dần thay thế các thao tác thủ công và đã đóng vai trò quan trọng trong các công việc thường ngày của cán bộ, nhân viên và giáo viên cũng như các hoạt động dạy học, ngoại khóa, chuyên đề trao đổi thông tin trong nhà trường. Cũng nhờ đó mà những đứa con của CNTT lần lượt ra đời đồng hành với nó là sự tăng lên không ngừng về số lượng các thiết bị công nghệ được sử dụng trong trường cũng như các phần mềm ngày càng được các trường sử dụng nhiều hơn để phục vụ công việc hàng ngày.

Tải văn bản : Tại đây