Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Phụ huynh trường tiểu học Thụy Lương tham gia làm đẹp quang cảnh trường

Phụ huynh trường tiểu học Thụy Lương tham gia làm đẹp quang cảnh trường Chuẩn bị cho năm học mới, phụ huynh trường tiểu học Thụy Lương tích cực tham gia lao động làm đẹp trường lớp. ...

Kế hoạch công tác tháng 8/2018

Kế hoạch công tác tháng 8/2018 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY PHONG * Số: 01/TrMN Kế hoạch công tác tháng 8/2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thông báo về việc tập trung Cán bộ giáo viên – Học sinh chuẩn bị năm học mới

Thông báo về việc tập trung Cán bộ giáo viên – Học sinh chuẩn bị năm học mới c/document_library/get_file

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT quy định về xét thăng hạng chức danh của giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT quy định về xét thăng hạng chức danh của giáo viên mầm non, phổ thông công lập   c/document_library/get_file

Thông tư số 082016TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư số 082016TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo...

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT   Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy...

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Quy định khung năng lực, vị trí việc làm

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông...

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ tỉnh Thái Bình chuẩn bị xét nâng hạng CDNN giáo viên

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ tỉnh Thái Bình chuẩn bị xét nâng hạng CDNN giáo viên c/document_library/get_file  

Công văn hướng dẫn quy đổi Bậc chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Công văn hướng dẫn quy đổi Bậc chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GD&ĐT c/document_library/get_file  

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo c/document_library/get_file  

Ngày bế giảng

Một số hoạt động trong ngày bế giảng    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Ngày 25/5/2018, Trường Mầm non Thụy Dũng- Thái Thụy- Thái Bình  vừa tổ chức Lễ bế...

Cảm Xúc trong lễ bế giảng năm học 2017-2018 trường Mầm non Thụy Dũng

Một số hoạt động trong ngày lễ bế giảng năm học 2017-2018 Vậy là một năm học nữ sắp trôi qua với bao nhiêu kỷ nệm, buồn có, vui có nhưng trên hết là sự nhiệt tình cố gắng của tập thể...

Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018 trường Mầm Non Thụy Dũng

Hoạt động trong ngày bế giảng năm học 2017-2018 trường Mầm non Thụy Dũng

Bao Cao Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước giao, các nguồn khác theo quy định - Quý II năm2018

Bao Cao Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước giao, các nguồn khác theo quy định - Quý II năm2018 Bao Cao Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước giao, các nguồn khác...

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC Quý II - NĂM 2018

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC Quý II - NĂM 2018  Xem chi tiết Tại đây

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2018 Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

kẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

kẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018 (2) c/document_library/get_file  

kẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

kẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018 (1) c/document_library/get_file  

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017 c/document_library/get_file  

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO THPT NĂM HỌC 2018-2019 c/document_library/get_file  

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO THPT NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO THPT NĂM HỌC 2017-2018 c/document_library/get_file  

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH QUÝ 2 - NĂM 2018.

Công khai ngân sách Quý 2- năm 2018 theo Công văn số 457/CV-GDĐT ngày 29/9/2017 về việc công khai ngân sách theo quy định của luật ngân sách Nhà nước. Căn cứ Nghị định số...

Trường THCS Thụy Trường

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUỸ II 2018 TRƯỜNG THCS THỤY TRƯỜNG Mẫu số 01/QĐ-CKNS   (Ban hành kèm theo ...

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 GẶP MẶT VÀ CHIA TAY CBGV VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 GẶP MẶT VÀ CHIA TAY CBGV VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ   TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 GẶP MẶT VÀ CHIA TAY...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ CHIA TAY HỌC SINH LÓP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ CHIA TAY HỌC SINH LÓP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ CHIA TAY HỌC SINH LÓP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG  ...

LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG

LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG   Trường Tiểu học...

LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG

LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY DƯƠNG   Trường Tiểu học...

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THƯỢNG TỔ CHỨC 1/6 CHO CON CB - GV

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THƯỢNG TỔ CHỨC 1/6 CHO CON CB - GV  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI GẶP MẶT

Ngành Giáo dục Thái Thụy, Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách

Ngành Giáo dục Thái Thụy, Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách chủ đề Thiếu nhi Thái Bình uống nước nhớ nguồn Sáng ngày 05/6/2018, tại nhà Văn...

LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018 -2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI SƠN Sáng ngày 01/06/2018, trường Tiểu học Thái Sơn đã long trọng tổ chức Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019 với tổng số học sinh 95 em. Ngay từ sáng sớm,...

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 - TH THỤY B ÌNH

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 - TH THỤY B ÌNH   MỜI BẠN ĐỌC VÀO XEM TẠI ĐÂY

đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - TH Thụy Bình

đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - TH Thụy Bình     TRƯỜNG TH THỤY BÌNH CÁC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỒ CHÍ...

TỔNG HỢP SỐ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CÁC CẤP NĂM HỌC 2017- 2018 TH THỤY BÌNH

TỔNG HỢP SỐ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CÁC CẤP NĂM HỌC 2017- 2018 TH THỤY BÌNH   TÔNG HỢP  KẾT QUẢ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CUỐI NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC...

KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018 TH THỤY BÌNH

KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018 TH THỤY BÌNH   MỜI BẠN ĐỌC VÀO XEM TẠI ĐÂY

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2017 - 2018 TH THỤY BÌNH

KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2017 - 2018 TH THỤY BÌNH   MỜI BẠN ĐỌC VÀO XEM TẠI ĐÂY

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 -2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI SƠN   Bài phát biểu tổng kết năm học 2018 sâu sắc của hiệu trưởng Kính thưa các vị đại biểu , các thầy cô giáo cùng toàn thể...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC - BÀN GIAO HỌC SINH VỀ ĐỊA PHƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI SƠN           Tới dự buổi lễ có cô giáo Đoàn Thị Hồng- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Nguyễn Như Chung-  Bí...

Ngành Giáo dục Thái Thụy chỉ đạo tổ chức hoạt động hè năm 2018

Ngành Giáo dục Thái Thụy chỉ đạo tổ chức hoạt động hè năm 2018 Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc, các thầy cô giáo và các em học sinh huyện nhà đã bước vào kỳ nghỉ hè năm 2018. ...

Trường tiểu học Thụy Xuân bế giảng năm học 2017 – 2018.

Trường tiểu học Thụy Xuân bế giảng năm học 2017 – 2018.               Ngày 01/6/2018, trường tiểu học Thụy Xuân đã tiến hành bế giảng năm...

Trường tiểu học Thụy Xuân tổng kết năm học 2017 – 2018.

Trường tiểu học Thụy Xuân tổng kết năm học 2017 – 2018. Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, ngày 31/5/2018, trường tiểu học Thụy Xuân đã tiến...

Truyền thống tiểu học Thụy Bình

Truyền thống tiểu học Thụy Bình Tiểu học Thụy Bình 56 năm xây dựng và phát triển Tải về tại đây

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 CHẤT LƯ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2018 – 2019 Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của...

TH Thụy Phúc: Đón học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

TH Thụy Phúc: Đón học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019                                 ...

TH Thụy Phúc: Tổng kết năm học 2017-2018

TH Thụy Phúc: Tổng kết năm học 2017-2018  Trường Tiểu học Thụy Phúc đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017-2018 với nhà trường và với học sinh thành công rực rỡ ...

Khánh thành nhà công vụ giáo viên trên quê hương anh hùng Nguyễn Đức Cảnh

Khánh thành nhà công vụ giáo viên trên quê hương anh hùng Nguyễn Đức Cảnh Ngày 30/5, tại Thái Bình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình, UBND...

Tiểu học Thụy Hồng long trọng tổ chức lễ đón nhận học sinh vào lớp 1

Tiểu học Thụy Hồng long trọng tổ chức lễ đón nhận học sinh vào lớp 1  

Tiểu học Thụy Hồng tổ chức lễ tổng kết học sinh năm học 2017-2018

Tiểu học Thụy Hồng tổ chức lễ tổng kết học sinh năm học 2017-2018  

Tổng kết năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018 Trong các ngày 29/5;30/5 và 31/5/2018, được sự chỉ đạo của Phòng GD&DDT Thái Thụy, trường THCS Thái Tân tiến hành tổ chức sơ kết tổ, tổng kết năm học...

Tiểu học Thụy Hồng tổ chức lễ tổng kết giáo viên và chia tay đ/c Nguyệt năm học 2017-2018

Tiểu học Thụy Hồng tổ chức lễ tổng kết giáo viên và chia tay đ/c Nguyệt năm học 2017-2018    

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS THÁI HỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS THÁI HỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020   PHÒNG GD&ĐT THÁI...

Trường thcs Thụy Tân tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

Trường Thcs Thụy Tân tổng kết năm học 2018-2018    

LỄ BÀN GIAO HỌC SINH 6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH VÀO LỚP 1

LỄ BÀN GIAO HỌC SINH 6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH VÀO LỚP 1 Lễ bàn giao học sinh 6 tuổi trường Mầm non Thụy Thanh vào lớp 1 Thực hiện kế hoạch năm học, Sáng ngày 01 tháng 06 năm...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH Trường Mầm Non Thụy Thanh Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Về dự Hội nghị có các đ/c đại diện cho Đảng ủy, chính...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH Trường Mầm Non Thụy Thanh Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Về dự Hội nghị có các đ/c đại diện cho Đảng ủy, chính...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH Trường Mầm Non Thụy Thanh Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Về dự Hội nghị có các đ/c đại diện cho Đảng ủy, chính...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY THANH Trường Mầm Non Thụy Thanh Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Về dự Hội nghị có các đ/c đại diện cho Đảng ủy, chính...

Trường MN thụy văn luôn được nguồn động viên lớn của cấp lãnh đạo xã

Trường MN thụy văn luôn được nguồn động viên lớn của cấp lãnh đạo xã

các ban ngành đoàn thể luôn quan tâm cô trò nha trương

các ban ngành đoàn thể luôn quan tâm cô trò nha trương

Ngày tổng kết năm học 2017-2018 của trường MN thụy Văn đã thành công tốt đẹp

Ngày tổng kết năm học 2017-2018 của trường MN thụy Văn đã thành công tốt đẹp

Thống kê phong trào giải Toán, tiếng Anh, Vật lý, Toán tiếng Anh qua Internet tính đến 24/11/2017

Thống kê phong trào giải Toán, tiếng Anh, Vật lý, Toán tiếng Anh qua Internet tính đến 24/11/2017 Thống kê kết quả phong trào giải Toán, tiếng Anh, Vật lý, Toán tiếng Anh qua Internet...

Xếp hạng công tác bỗi dưỡng Học sinh giỏi năm học 2017-2018

Xếp hạng công tác bỗi dưỡng Học sinh giỏi năm học 2017-2018 Xếp hạng công tác bỗi dưỡng Học sinh giỏi năm học 2017-2018 c/document_library/get_file  

Kết quả xếp hạng công tác Thể dục - Thể thao năm học 2017-2018

Kết quả xếp hạng công tác Thể dục - Thể thao năm học 2017-2018 Kết quả xếp hạng công tác Thể dục - Thể thao năm học 2017-2018 c/document_library/get_file  

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017- 2018

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017- 2018 c/document_library/get_file  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017- 2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017- 2018 c/document_library/get_file  

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI - TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI - TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Tổng kết năm học 2017- 2018

Tổng kết năm học 2017- 2018 Sáng ngày 31/5/2018 trường THCS Thụy Dân tổng kết năm học 2017 -2018. Tham dự buổi tổng kết có các đồng chí đại diện cho Đảng, Chính quyền, các ban ngành...

Lễ bàn giao học sinh mầm non lên lớp 1

Lễ bàn giao học sinh mầm non lên lớp 1 Lễ bàn giao học sinh 6 tuổi trường Mầm non Thụy Hải vào lớp 1 Thực hiện kế hoạch năm học, Sáng ngày 01 tháng 06 năm 2018 trường Mầm non Thụy Hải...

Trường Mầm Non Thụy Hải Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

Trường Mầm Non Thụy Hải Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Trường Mầm Non Thụy Hải Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Về dự Hội nghị có các đ/c đại diện cho...

Trường tiểu học Thái Tân tổ chức đón học sinh lớp 1

Trường tiểu học Thái Tân tổ chức đón học sinh lớp 1 Ngày 1/6/2018 trường Tiểu học Thái Tân long trọng tổ chức lễ đón nhận học sinh vào lớp 1 Dưới đây là một số hình ảnh về...

lễ bế giảng năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Thái Tân

lễ bế giảng năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Thái Tân  Ngày 31/5/2018, CBGV, cùng 187 em học sinh trường Tiểu học Thái Tân long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2017 -...

lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Thái Tân

lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Thái Tân  Ngày 29/5/2018 trường tiểu học Thái Tân long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2017 - 2018. Dưới đây là một...

LỄ TỔNG KẾT VÀ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

LỄ TỔNG KẾT VÀ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 NĂM HỌC 2017 - 2018   Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:     - Lớp 2B - Lớp 3A ...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018  Chiều ngày 31/05/2018, Trường Tiểu học Thái Hồng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018. Về dự Hội nghị có các...

LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 VÀ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5 VÀ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Sáng thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018, Trường tiểu học Thái Hồng long trọng tổ chức Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 và...

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ...

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC “LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018”

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018" TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018"   TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC ...

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY THANH TÔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 VỚI HỌC SINH

Sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018. Trường tiểu học Thụy Thanh long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học với toàn thể 360 em học sinh tại sân trường.   ...

NGÀNH GIÁO DỤC THÁI THỤY, THÁI BÌNH CÓ SẢN PHẨM ĐẠT TOP 11 SẢN PHẨM “TỰ HÀO TRÍ TUỆ LAO ĐỘNG VIỆT NA

NGÀNH GIÁO DỤC THÁI THỤY, THÁI BÌNH CÓ SẢN PHẨM ĐẠT TOP 11 SẢN PHẨM "TỰ HÀO TRÍ TUỆ LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG" NĂM 2018 Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng...

Báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018

Báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TR ƯỜNG THCS THỤY DÂN     ...

CÁC TRƯỜNG MN THÁI HÒA, THỤY HẢI, THỤY THANH –HUYỆN THÁI THỤY ĐÓN ĐOÀN CBGV HUYỆN TIỀN HẢI ĐẾN GIAO

CÁC TRƯỜNG MN THÁI HÒA, THỤY HẢI, THỤY THANH –HUYỆN THÁI THỤY ĐÓN ĐOÀN CBGV HUYỆN TIỀN HẢI ĐẾN GIAO LƯU HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM XDMTGD LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ngày 11/5/2018 các...

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC: 2017 - 2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC: 2017 - 2018 DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC: 2017 - 2018  Xem chi tiết tại đây!

Báo Cáo Tổng Kết Công Đoàn năm học 2017-2018

Báo Cáo Tổng Kết Công Đoàn năm học 2017-2018 Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc. Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm học 2017 - 2018. Công đoàn Mầm non Thụy Hải báo các tổng kết...

Mầm non Thái Hà

Công tác tháng 5 năm 2018 Công tác tháng 5 năm 2018   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         TRƯỜNG MN THÁI HÀ ...

Công tác tháng 4 năm 2018

Công tác tháng 4 /2018 Công tác tháng 4/ 2018   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         TRƯỜNG MN THÁI HÀ ...

TRƯỜNG THCS THÁI ĐÔ TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS CHO HỌC SINH LỚP 9. NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS THÁI ĐÔ TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS CHO HỌC SINH LỚP 9. NĂM HỌC 2017 - 2018 Ngày 26/05/2018 trường THCS Thái Đô tổ chức xét Tốt nghiệp cho 79 học sinh lớp 9. Về dự với Hội...

BÁO CÁO CÔNG TÁC TTN - CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC Năm học 2017 - 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC TTN - CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC - Ngay từ đầu năm học Hội chữ thập đỏ Nhà trường được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Ban chấp hành gồm 3 đ/c, Chủ tịch hội...

Tin Đài truyền hình Nhân dân làm phóng sự Xây dựng tủ sách phụ huynh

Đài truyền hình Nhân dân làm phóng sự Chuyện ở cơ sở "Tủ vàng ở Thái Thụy" Tại trường Tiểu học Thụy Phong-Thái Thụy-Thái Bình Tháng 4/2018 Đài truyền hình nhân dân về trường Tiểu học...

Kế hoạch tháng 05/2018

Kế hoạch tháng 05/2018  Kế hoạch chỉ đạo của nhà trường tháng 05/2018. Tải Tại đây

Kế hoạch thang 4/2018

Kế hoạch chỉ đạo nhà trường tháng 04/2018  Kế hoạch chỉ đạo nhà trường tháng 04/2018. Tải tại đây

HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 – MỪNG SINH NHẬT BÁC

HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 – MỪNG SINH NHẬT BÁC Tháng 5 về, cả nước lại nhớ ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Cả cuộc đời Người luôn vì dân, vì nước nên bước vào tuổi 56, Người mới có được ngày kỷ...

Lễ kết nạp đoàn viên chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Lễ kết nạp đoàn viên chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)   Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là...

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ : 05/BCSK-TrMN   PHÒNG...

DỰ THẢO BC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

DỰ THẢO BC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 Nhà trường gửi các đ/c CBGV, NV dự thảo BC TK năm học, các đ/c đọc, cho ý kiesn, mọi ý kiến gửi về nhà trường trước ngày 28/5/2018. Trân trọng cảm...

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017- 2018

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017- 2018 c/document_library/get_file  

Kết quả thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi năm học 2017 - 2018

Kết quả thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi năm học 2017 - 2018     PHÒNGD  – ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỒNG ...

Thống kê chất lượng giữa kỳ II năm học 2017 - 2018

Thống kê chất lượng giữa kỳ II năm học 2017 - 2018   TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỒNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 ...

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018  Chi tiết xem tại đây!

Sinh hoạt dưới cờ chủ đề "Mừng sinh nhật Bác" lớp 2A

Sinh hoạt dưới cờ chủ đề "Mừng sinh nhật Bác" lớp 2A  Hạ về, những tia nắng vàng đang đùa nghịch trên những tán lá xanh, những cánh phượng đang chúm chím e ấp chờ...

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THÀNH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 15/5 VÀ NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THÀNH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 15/5 VÀ...

TỔNG KẾT PHONG TRÀO NUÔI LỢN TIẾT KIỆM NĂM HỌC 2017 - 2018

TỔNG KẾT PHONG TRÀO NUÔI LỢN TIẾT KIỆM NĂM HỌC 2017 - 2018 Sáng ngày 15/5/2018, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đội thiểu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sinh nhật Bác Hồ kính yêu, Liên đội...