Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

TỔNG HỢP SỐ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CÁC CẤP NĂM HỌC 2017- 2018 TH THỤY BÌNH

TỔNG HỢP SỐ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CÁC CẤP NĂM HỌC 2017- 2018 TH THỤY BÌNH


 TÔNG HỢP  KẾT QUẢ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CUỐI

NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY BÌNH

 

 

LỚP

VẼ CẤP

QUỐC GIA

TOÁN HỌC TRẺ

TNNT CẤP HUYỆN

TNNT CẤP TRUONG

TOÁN  TV MẠNG

TOÁN T.ANH MẠNG

TIENG ANH MẠNG

HỌC SINH XUẤT SẮC

TDTT

KHEN KHÁC

Số hs được khen

1

1A

 

 

 

 

4

6

 

5

 

3

9

2

1B

 

 

 

3

5

8

 

5

 

 

9

3

1C

 

 

 

3

5

4

 

 

 

3

9

4

2A

 

 

 

2

4

4

 

5

 

4

11

5

2B

 

 

 

5

5

7

 

4

 

3

12

6

3A

1

 

2

2

5

 

3

7

 

2

9

7

3B

 

 

4

4

8

3

5

5

 

1

9

8

4A

 

 

 

3

8

2

2

4

 

 

9

9

4B

 

 

 

3

5

5

4

5

 

4

10

10

5A

 

 

2

3

3

3

4

 

2

5

11

11

5B

 

 

1

3

5

 

1

2

18

5

21

CỘNG

1

Honda  khen cấp quốc gia

 

9 Phòng GD-ĐT khen

31

57

42

19

42

20

30

119 = 37%

HS HOC CỤM

 

2  Toán học trẻ VN khen

3

Phòng GD-ĐT khen

241 lượt học sinh  khen cấp trường

 

                      - Số lượng học sinh học tại trường được khen 119/321 em = 37%

                                            Với 251  lượt học sinh học tại trường được khen các cấp

                      -  Có 5 lượt HS học tại cụm được khen các cấp                            

                                            Thụy bình, ngày 25 tháng 5 năm 2017

                                                                        Hiệu trưởng

                                                                                                              

 

 

                                                                       Nguyễn Hữu Đạo

 


Trung bình (0 Bình chọn)