Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018


 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO THÁI THỤY

TRƯỜNG MẦM NON THỤY HẢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

 

 

1

 Đ/c Ngô Thị Minh Hạnh Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng

+   Luôn ý thức và cố gắng học tập và làm theo phong cách của người. Cụ thể bằng những việc làm sau:

+  Xây dựng tốt kế hoạch, điều hành tốt mọi hoạt động nhà trường, lấy học sinh làm trung tâm, tập chung cho phát triển năng lực học sinh.
+  Chấp hành nghiêm túc kỉ cương trong tập thể cơ quan đơn vị.
+Phân công rõ nội dung công việc tới từng thành viên, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong hoạt động nhà trường.
+  Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kiểm duyệt tốt các báo cáo của từng bộ phận.
+Xây dựng tốt đoàn kết trong tập thể, phát huy tốt năng lực của từng cá nhân.
+ Gần gũi với nhân, với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp. Không hách dịch cửa quyền khi thực thi nhiệm vụ.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Đ/c Lê Thị Thảo
Phó bí thư chi bộ -  Phó hiệu trưởng

+ Xây dựng tốt kế hoạch chuyên môn, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn trong trường.
+ Luôn luôn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp giáo viên, phụ huynh học sinh.
+ Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công chuyên môn phát huy tốt năng lực giáo viên.
+ Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong cơ quan.

+ Chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

+  Thực hiện lời nói đi đôi với việc làm

+  Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3

Đ/c Phạm Thị Lệ Thu
Chủ tịch Công đoàn

+  Làm tốt công tác chăm lo đói sống công đoàn viên trong trường.
+  Thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, đảm bảo đầy đủ ngày công giờ công.
+  Tích cực học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp cụ
+  Xây dựng tính đoàn kết tốt trong tập thể cơ quan đơn vị.
+  Giải quyết và đề xuất kịp thời các kiến nghị của công đoàn viên lên ban giám hiệu nhà trường.

4

 Đ/c Tạ Thị Nhung Tổ trưởng tổ MG

+ Xây dựng và chỉ đạo tốt kế hoạch chuyên môn của tổ xã hội, chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc như không trễ tiết, cắt xén chương trình, giảng dạy nhiệt tình, hết trách nhiệm.
+  Phát huy tốt tính tập chung dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

+  Phân công chuyên môn, nhiệm vụ trong tổ phù hợp, phát huy tốt khả năng, năng lực từng người trong tổ.

+  Thực hiện nghiêm túc quy chế nội quy trong tập thể cơ quan đơn vị.
+ Về phong cách sinh hoạt: sinh hoạt tiết kiệm, phù hợp, giữ gìn vệ sinh chung phòng làm việc, ra khỏi phòng phải tắt điện, quạt.

5

Đ/c Tô Thị Mây Thu
Tổ trưởng NT

+ Xây dựng và chỉ đạo tốt mọi hoạt động của tổ khoa học tự nhiên.

+  Luôn cố gắng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+  Đảm bảo đầy đủ giờ công, ngày công

+  Luôn gần gủi và giúp đỡ mọi người, xây dựng mối đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị tốt.
+  Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, chi tiết cóa chất lượng cao.
+  Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong mọi sinh hoạt của tổ.

+  Phân công dạy thay phù hợp giữa các thành viên trong tổ, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ.

 

 

 

6

Đ/c Lê Thị Nhung
Giáo viên
 

+  Thực hiện nghiêm túc ngày công, giờ công

+  Thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn trong tập thể đơn vị.

+   Luôn cố gắng học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

+  Luôn nhiệt tình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+  Tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học.

+  Duy trì tốt sĩ số học sinh trong lớp chủ nhiệm, kiên quyết không để học sinh bỏ học, thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá xếp loại học sinh.

7

Đ/c Tạ Thị Na
Giáo viên

+  Thực hiện nghiêm túc ngày công, giờ công

+  Thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn trong tập thể đơn vị.

+   Luôn cố gắng học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

+  Thái độ tôn trọng đồng nghiệp, luôn gần gũi với học sinh, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học sinh, phát huy tốt năng lực sủa học sinh trong lớp giảng dạy.

+   Sinh hoạt tiết kiệm, phù hợp, giữ gìn vệ sinh chung phòng làm việc, ra khỏi phòng phải tắt điện, quạt.

9

Đ/c Lê Thị Thu
Giáo viên
 

+  Thay đổi phong cách tư duy theo hướng tích cực
+  Xây dựng kế hoạch và làm việc khoa học đúng giờ
+  Luôc có ý thức cố gắng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

+  Tích cực học hỏi, tìm tỏi đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học.
+  Ứng sử hài hòa với đồng nghiệp và học sinh.

+  Thực hiện nghiêm túc chế độ đánh gia xếp loại học sinh trong lớp chủ nhiệm.
+  Thực hiện sinh hoạt tiết kiệm, chi tiêu hợp lý

10

Đ/c Trần Hương Quế
Giáo viên

+  Chấp hành đúng quy định của nhà trường, đi dạy đúng giờ, thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học.
+  Xây dựng và làm việc khoa học, có kế hoạch nghiêm túc
+  Luôn biết lắng nghe, tôn trọng dân chủ cơ sở, hiểu rõ vị trí, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
+   Nói năng lịch sự tôn trọng đồng nghiệp, không hách dịch với phụ huynh học sinh
+   Luôn chủ động sáng tạo trong công việc, giảng dạy nhiệt tình hết trách nhiệm, công việc kiêm nhiệm cố gắng hoàn thành tốt

11

 Đ/c Tô Thị Út Giáo viên

+  Thực hiện ngày công, giờ công đảm bảo

+   Nhiệt tính trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
+  Thực hiện nói năng ngắn gọn, dễ hiểu, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh, gần gũi với mọi người.
+Tôn trọng ý kiến đồng nghiệp; lắng nghe chia sẻ đồng nghiệp lúc gặp khó khăn
+ Thực hiện sinh hoạt tiết kiệm, phù hợp
+  Luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy

12

 Đ/c Nguyễn Thu Hương Nhân viên kế toán

+   Xây dựng và thực hiên kế hoạch làm việc cụ thể, khoa học.
+  Tiếp thu học hỏi kịp thời các văn bản mới trong thực hiện nhiệm vụ.
+  Thực hiện thu chi tài chính theo quy định nhà nước.
+   Các báo cáo gửi cấp trên đúng thời gian, đầy đủ nội dung.
+   Có trách nhiệm với công việc được giao.
+  Thực hiện nói năng ngắn gọn, dễ hiểu.
+   Hòa nhã với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
+  Giữ gìn vệ sinh chung trong phòng làm việc, cũng như trong và ngoài nhà trường.
+  Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong cơ quan đơnm vị, tránh lãng phí.

 

Thụy Hải, ngày 8 tháng 5 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG


Trung bình (0 Bình chọn)