Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Thống kê chất lượng giữa kỳ II năm học 2017 - 2018

Thống kê chất lượng giữa kỳ II năm học 2017 - 2018


 TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỒNG

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

STT

MÔN TOÁN

MÔN TIẾNG VIỆT

 

GHI CHÚ

H

%

C

%

H

%

C

%

LỚP 4A

33

94.3

2

5.7

34

97.1

1

2.9

 

LỚP 5A

29

90.6

3

9.4

28

87.5

4

12.5

 

 

Thái Hồng, ngày  tháng 04  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

GIANG THỊ ĐIỆP


Trung bình (0 Bình chọn)