Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ SMAS 3.0 VÀ QUI CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ SMAS 3.0 VÀ QUI CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện sử chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức quản lý và sử dụng phần mềm SMAS 3.0 về quản lý đồng bộ các số liệu của nhà trường.
Nay công bố thông báo công bố quyết định thành lập Ban quản trị hệ thống SMAS 3.0 và Qui chế quản lý, sử dụng hệ thống của trường TH Thụy Trình.
Đề nghị tất cả các đ.c CBGV nghiên cứ và thực hiện. Đặc biệt là việc hoàn thành dữ liệu và lưu giữ hồ sơ Cuối năm học 2017 - 2018 (vì là năm đầu tiên thực hiện)
* Lưu ý: Các đ.c xem nội dung trong file đính kèm.


 Chi tiết xem tại đây: c/document_library/get_file


Trung bình (0 Bình chọn)