Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/ 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/ 2017


 

Ngày 01 đến 02/9/2017: Trại hè thiếu niên( Đc Cảnh, Trung, Thuấn)

Ngày 02/9/2017: Nghỉ lễ Quốc khánh

Ngày 04/9/2017: Từ 7h00- Tổng duyệt khai giảng( Toàn trường)

                            Từ 8h00- Họp Hội đồng giáo viên(triển khai công tác tháng, KHKG…)

                            Từ 14h- Hoàn thành công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới

Ngày 05/9/2017: Khai giảng năm học mới ( 7h30).

Ngày 06/9/2017: Từ 14h- họp triển khai công tác chuyên môn – đc Trung

Ngày 07,08/9/2017: Kiểm tra trên lớp

Ngày 09/9/2017: - GVCN nộp hồ sơ miễn giảm các khoản đóng góp- đc Anh tổng hợp

-          Các lớp học nội quy, quy định của trường và liên đội.

     - 14h00- Đại hội phụ huynh học sinh ( BGH, CĐ, TPT, KT, TKHĐ, GVCN, Ban đại diện phụ huynh các lớp)

Ngày 10/9/2017: Hoàn thành việc thành lập các Đội tuyển HSG- ĐC Trung, Tổ CM

Ngày 11/9/2017: Ngoại khóa ATGT- đc Nhài; Hoàn thành đăng ký giúp HS- đc Thành

Ngày 11 đến 20/9/2017: PGD kiểm tra nền nếp các trường

Ngày 12/9/2017: Từ 7h30’- Hội nghị chuyên môn tại PGD- ĐC Trung, đc Thúy, đc Nga

                            Từ 13h30’- Hội nghị chuyên môn tại PGD- đc Cảnh

Ngày 14/9/2017: Từ 15h- Họp Ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua

Ngày 14- 16/9/2017: Kiểm tra trên lớp- BGH

Ngày 15/9/2017:  Thành lập Đội tuyển TDTT (Đc Trung, Nga, Thúy, Tâm, Gấm)

                             7h30’- Dự chuyên đề phòng chống bạo lực học đường(đc Trung, Huân)

Ngày 16/9/2017: Hoàn thành đăng ký giúp bạn ( đc Thuấn, GVCN)

Ngày 18/9/2017: Ngoại khóa phòng chống tai, tệ nạn, bạo lực học đường- ĐC Hoằng

Ngày 19,20/9/2017: Kiểm tra trên lớp- BGH

Ngày 20/9/2017: Nộp báo cáo tháng 9- Email đc Hùng(đc Cảnh)

Ngày 22/9/2017: Hội nghị viên chức- triển khai KH năm học

Ngày 27/9/2017: Từ 14h- các tổ họp triển khai kế hoạch năm học

Ngày 27 đến 29/9/2017: PGD kiểm tra các trường

Ngày 28/9/2017: Các tổ CM, bộ phận gửi BC qua Email trường

Ngày 29/9/2017: Từ 14h- Nộp báo cáo PGD- Đc Anh ( Danh sách đăng ký thi đua,KH thực hiện nhiệm vụ năm học,phân công chuyên môn, các bản quy chế)

                            - Từ 15h- giao ban mở rộng ( BGH, TT, CĐ, TPT, TKHĐ, KT)

Ngày 04/10/2017: Từ 14h – họp Hội đồng giáo viên

      ( Nếu có thay đổi, bổ sung- Trường sẽ thông báo cụ thể tới CBGV)


Trung bình (0 Bình chọn)