Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kết quả thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi năm học 2017 - 2018

Kết quả thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi năm học 2017 - 2018


 

 

PHÒNGD  – ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC : 2017  - 2018

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

TV

Toán

T.Anh

Tổng

Đạt giải

Lớp 2

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Hải Đăng

2B

7

6

7

20

KK

2

Vũ Diệu Linh

2B

5

6,5

8

19,5

KK

3

Nguyễn Ngọc Minh

2B

6,5

6,5

6

19

KK

4

Phạm Thị Bảo Châu

2A

8

8

7

23

Trạng Nguyên

5

Phạm Minh Thư

2A

9,5

5

8

22,5

 Bảng Nhãn

Lớp 3

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Đức Anh

3B

6,5

5

10

21,5

KK

2

Nguyễn Kim Ngân

3A

8

8

10

26

Trạng Nguyên

3

Đỗ Thành Đạt

3A

9

5

9

23

Thám Hoa

4

Nguyễn Thành Tân

3A

8

6

9

23

Bảng  nhãn

5

Hoàng Trung Hiếu

3A

6

5

8

19

KK

Lớp 4

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Tiến Vũ

4A

5,5

5

8

18,5

KK

2

Phạm Thành Đạt

4A

6

6

5

17

KK

 

Lớp 5

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Ngọc Trung

5A

7,5

6

7

20,5

KK

2

 Phạm Anh Vũ

5A

7,5

6

5

18,5

KK

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

5A

7

5

8

20

KK

Lớp 1

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Đức Tâm

1A

8,25

7

9

24,25

Thám hoa

2

Vũ Thành Đạt

1A

9

6

9

24

KK

3

Phạm Ng. Ánh Dương

1A

8,5

5

7

20,5

KK

4

Phạm Quỳnh Như

1A

9,5

8

9

26,5

Trạng Nguyên

5

Nguyễn Gia Vinh

1B

9

7

9

25

Thám Hoa

6

Phạm Hoàng Giang

1B

7

6

8

21

KK

7

Lê Quang Hải

1B

8

8

8

24

KK

8

Ngô Ngọc Sơn

1B

7,5

9

9

25,5

Bảng Nhãn

                                                                    

                                                                                Thái Hồng, ngày 29 tháng 3 năm 2018

                                                                                                           K.T HIỆU TRƯỞNG

 

                                                         Nguyễn Thị Ngoan


Trung bình (0 Bình chọn)