Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoạch tuần 2 tháng 9/2017

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY CHÍNH

 

Số:    /KH-MN

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Thụy Chính, ngày 11 tháng 09 năm 2017

K HOẠCH  THỰC  HIỆN CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 9

(Từ ngày 11/9 đến ngày 16/9)

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUẦN I

1. Ưu điểm

     - Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong tuần. Tổ chức họp chi bộ, họp Hội đồng nhà trường, tham dự lớp tập huấn chuyên môn đầu năm học, tham gia học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII

    - Tổ chức khai giảng năm học mới thành công tốt đẹp

    - Số lượng trẻ vào học tăng cao, nhà trẻ vào học 34/88 cháu đạt tỉ lệ 38,6%, mẫu giáo vào học 161/161 cháu đạt tỉ lệ 100%. Mọi hoạt động dần đi vào nề nếp

     - Tổ chức họp phụ HS các nhóm lớp triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

2. Hạn chế:

     - Số cháu vào học nhà trẻ mới đạt dưới 40%

     - Công tác đưa trẻ vào nề nếp, giáo dục lễ giáo cho trẻ còn hạn chế

     - Công tác nuôi ăn bán trú chăm sóc, vệ sinh bữa ăn, giấc ngủ còn hạn chế, vệ sinh trước, trong và sau bữa ăn còn hạn chế. Chưa tổ chức ký hợp đồng thực phẩm.

     - Vệ sinh môi trường còn hạn chế

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 9

1. Công tác tư tưởng chính trị

   - Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng hướng dẫn về công tác lập các khoản thu đầu năm học.

   - Vận động CBGV, NV đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện

2. Công tác chuyên môn

   - Tổ chức khám sức khỏe, cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng.

   - Thực hiện tốt nền nếp chuyên môn, đưa trẻ vào nề nếp, rèn kỹ năng lễ giáo cho trẻ

3. Hoạt động của ban giám hiệu, tổ trưởng

   - Hoàn thiện hổ sơ tài chính thu chi đầu năm học trình UBND xã, Phòng phê duyệt. Tổ chức thu: BGH, thủ quỹ, kế toán thu theo khối    

   - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

   - Tổ chức tập huấn chuyên môn đầu năm học do phòng GD tổ chức

   - Tổ chức mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy

   - Tổ chức ký cam kết hợp đồng thực phẩm

   - Quản lý chặt chẽ công tác nuôi ăn bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm

   - Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt nề nếp ăn nghỉ bán trú, thực hiện tốt công tác vệ sinh chăm sóc, vệ sinh môi trường.

4. Hoạt động khác

   - Tổ chức cho phụ huynh học sinh lao động cắt cỏ khu vườn phía đông và phân công tổ nuôi trồng rau sạch đưa vào bữa ăn cho trẻ.

 

                                                                                                Hiệu trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Thị Xuyến


Trung bình (0 Bình chọn)