Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoach tuần 1 tháng 5/2018

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY CHÍNH

 

Số: 68/KH-MN

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Thụy Chính, ngày 2 tháng 5 năm 2018

                                                     

 

K HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN I THÁNG 5

(Từ ngày 2/05 – 11/05/2017)

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUẦN IV THÁNG 4

1. Ưu điểm

   - Cán bộ giáo viên, nhân viên nghỉ lễ 30/4, 1/5 an toàn

   - Các lớp duy trì tốt nề nếp chuyên môn, trẻ đi học đều, 2 nhóm trẻ nhận thêm 2 cháu vào học

   - Thanh tra toàn diện cô Ninh xếp loại tốt.

   - Tổ chức trưng bày đồ dùng tham gia Hội thi khoa học sáng tạo do Phòng GD&ĐT Thái Thụy tổ chức tại trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

2. Hạn chế:

   - Công tác vệ sinh cá nhân trẻ trước trong và sau khi ăn còn hạn chế

   - Công tác giáo dục lễ giáo cho trẻ còn hạn chế

   - Cỏ dại khu vực vườn trường khối 4 tuổi phụ trách còn nhiều

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN I THÁNG 5

1. Công tác tư tưởng chính trị:

   - Thực hiện tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh

   - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu với UBND xã và Hội phụ huynh học sinh có quà cho các cháu 5 tuổi nhân ngày lễ bàn giao học sinh

2. Hoạt động chuyên môn:

   - Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, các nhóm lớp chú ý việc trang trí nhóm lớp tạo môi trường hoạt động cho trẻ theo chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ.

    - Các lớp mẫu giáo tập luyện văn nghệ mừng ngày sinh nhật Bác 19/5

3. Hoạt động của BGH, tổ trưởng:

   - Họp tổ chuyên môn, duyệt giáo án, tăng cường dự giờ, góp ý cho giáo viên

   - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác VS cá nhân trẻ, VS môi trường phòng tránh dịch bệnh mùa hè. Thực hiện tốt VSAT thực phẩm trong nuôi ăn bán trú

4. Các hoạt động khác

   - Khối 4 tuổi tổ chức cho phụ huynh lao động vệ sinh cỏ dại vườn trường

 

                                                                                                Hiệu trưởng


Trung bình (0 Bình chọn)