Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2018

Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2018

Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2018


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
         TRƯỜNG THCS THỤY LIÊN
-----
Số:    /KH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thụy Liên, ngày 03 tháng 5 năm 2018      
 
 
 

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018
 

 

A.   Số lượng phổ cập – Số lượng.
 
 

 

1.     Số lượng.
 
 

        + Quản lý học sinh theo nội quy, yêu cầu đi học đúng giờ, không bỏ tiết, không nghỉ học không có lý do. Học sinh nghỉ học có giấy phép đúng yêu cầu, có chữ ký của phụ huynh, hoặc phụ huynh gọi điện đến. Cập nhật trên sổ điểm lớp và sổ đầu bài, sổ học bạ, đối chiếu xét điều kiện lên lớp cho học sinh.
         + Báo cáo số lượng cuối năm.
 

         2.Phổ cập và xóa mù:
 
 

        + Cập nhật số lượng chuyển đi.
 

B. Chất lượng toàn diện.
 
 

 

1. Chất lượng giáo dục đạo đức.

 

   a. Quản lý:
 
 

        - Triển khai các hoạt động tháng 5/2018.
        - Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5.
       + Đôn đốc cán bộ giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi theo kế hoạch tháng 4.
 

         b.  Công tác chủ nhiệm.
 
 

       - Chỉ đạo lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
      - Thu sách giáo khoa năm cũ, triển khai cho mượn sách năm học mới.
      - Đôn đốc học sinh tham gia các hoạt động của nhà trường, giáo dục học sinh tích cực học, ôn tập, trung thực trong kiểm tra, phấn đấu đạt kết quả tốt trong kiểm tra cuối kỳ.
      -  Kết hợp với giáo viên bộ môn đánh giá hạnh kiểm.
      - Xếp loại học lực và hạnh kiểm theo thông tư 58/ BGD-2012.
      - Hoàn thiện sổ điểm điện tử, sổ điểm lớp, học bạ, xét duyệt theo kế hoạch.
      - Báo cáo thống kê như mọi năm.
      - Tổng hợp kết quả, nhận xét từng học sinh để họp phụ huynh cuối năm.
      - Kết hợp với ban đại diện phụ huynh tổ chức bế giảng cho các lớp. (Có lịch cụ thể sau)
      - Kết hợp với tổng phụ trách hoàn thành bàn giao học sinh về địa phương.
      - Bàn giao cơ sở vật chất với bảo vệ và nhà trường.
 

      + Công tác đoàn đội.
 
 

       - Thực hiện chủ đề tháng 05.
        + Phát động phong trào học tốt, phong trào cánh én báo tin, nêu gương tốt, việc tốt.. thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường.
        + Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi.
        + Hoàn thành báo cáo năm học. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và xã đoàn bàn giao học sinh về địa phương.
 

     + Các giáo viên khác:
 
 

-         Quản lí tốt học sinh trong giờ học và hoạt động tập thể.
-         Cùng tham gia các hoạt động của nhà trường và chỉ đạo các hoạt động đội.
 

     2. Công tác dạy và học.
 
 

 

    2.1 Thực hiện quy chế chuyên môn.

     - Giáo viên thực hiện tốt nền nếp :
    + Đủ hồ sơ lên lớp: sổ điểm, sổ đầu bài, giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
     + Giáo viên rèn kỹ năng tự học cho học sinh thông qua kiểm tra vở bài tập về nhà, vở ghi, kiểm tra đầu giờ, ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra cho học sinh.
    + Giáo viên thực hiện đủ 45 phút/ giờ, phân bố thời gian hợp lý, xây dựng hệ thống câu hỏi khoa học phát huynh tính tích cực của học sinh, tránh tình trạng học sinh nhàm chán hoặc căng thẳng gây mất trật tự.
     + Coi kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế.
     + Chấm điểm chính xác, khách quan.
 

2.2 Công tác kiểm tra đánh giá, ôn vào lớp 10.

    - Thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá, khích lệ học sinh. Chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém nâng cao chất lượng từng bộ môn.
    - Tăng cường các hình thức kiểm tra khảo sát với học sinh lớp 9. Có kế hoạch ôn tuyển sinh sớm hơn mọi năm. Lập tờ trình xin dạy thi ôn thi đối với học sinh lớp 9 có nhu cầu ôn thi vào lớp 10.
    - Thực hiện đầy đủ 37 tuần theo kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc, có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu nâng cao chất lượng đại trà.
 

 2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin.

    - Hai tổ chuyên môn vào phần mềm kết nối trường học, vào nhóm sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm các giờ dạy hay, các chuyên đề hoặc các bài kiểm tra để chia sẻ kinh nghiệm.
    - Hai tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện phần mềm quản lý điểm, quản lý trường học… thực hiện các tiêu chí hoạt động công nghệ thông tin theo đánh giá của PGD. Tổ trưởng kiểm tra vào phần mềm Smax3.0, phần mềm Kết nối trường học để báo cáo hiệu trưởng.
 

2.4 Tổng kết tổ chuyên môm.

    - Tổ trưởng, tổ phó hoàn thiện báo cáo thống kê (như mọi năm). Thống kê kết quả kiểm tra cuối kỳ, chất lượng dạy, số giờ dạy, kết quả thực hiện chuyên đề, số sách tài liệu đã mượn, số bài đăng tải trên phần mềm kết nối, số học sinh giỏi…
     - Tổ chức sơ kết nghiêm túc, đánh giá mặt mạnh, điểm hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm cho những năm sau.
    - Bình bầu thi đua tập thể, cá nhân theo đăng ký thi đua.
    - Nộp báo cáo, thống kê, hồ sơ thi đua đúng yêu cầu.
 

      3. Lao động sản xuất - hướng nghiệp - dạy nghề.

      * Đối với lao động:
      - Lao động vệ sinh lớp học: quét mạng nhện, lau cánh cửa, rửa nhà, kê bàn ghế ngay ngắn, sắp sếp tủ sách phụ huynh khoa học...
      - Các lớp chăm sóc các bồn hoa cây cảnh .
      - Lao động, tổng vệ sinh toàn trường.
      - Lớp 8 học nghề: Tổ chức thi nghề nghiêm túc.
 

      4. Giáo dục thể chất - vệ sinh môi trường.
 
 

      - Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Mặc đồng phục đến trường.
      - Đội tự quản học sinh kiểm tra nền nếp vệ sinh và quy định học sinh không ăn quà vặt  và vứt rác ra sân trường, đôn đốc bạn đi học đúng giờ.
      - Các giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh đầu giờ và giữa giờ.
      - Phát động 5 phút đầu giờ chiều làm sạch môi trường. Các lớp vệ sinh khu vực sân trước sau, cử các lớp lao động đầu giờ chiều vào mùa lá rụng.
      - Tổng về sinh trường trước kiểm tra, cuối năm.
 

      5. Sách - thiết bị.
 
 

 

      Công tác sách.
 
 

     - Thu hồi sách giáo khoa, bọc, xử lý, kiểm tra số lượng sách.
     - Cho học sinh thuê trong năm học 2018-2019. Giá thuê: khối 6,7: 35.000 đồng/ bộ. Khối 8,9: 40.000 đồng/bộ.
     - Thu hồi, quản lý tủ sách phụ huynh.
     - CBGV trả sách trước tổng kết.
     - Ban giao tủ sách phụ huynh giữa giáo viên chủ nhiệm và thư viện.
     - Kiểm kê thư viện cũ, thư viện mới, có kế hoạch bảo quản trước mùa mưa bão.
     - Báo cáo cuối năm.
     Công tác thiết bị, cơ sở vật chất.
     - Đồng chí  Nga, Mai - kiểm tra phòng tin. Nhà trường kiểm tra, có kế hoạch bảo quản trong mùa mưa bão, phân công giáo viên cán bộ văn phòng quản lý máy trong hè.
     - Kiểm kê thiết bị, tài sản cuối năm học.
     - Bàn giao cơ sở vật chất trong hè.
     - Báo cáo cuối năm.
 

     * Đối với giáo viên

     - Mượn sách tham khảo, đôn đốc học sinh đọc sách.
 

      * Đối với tổ văn phòng.

      - Hoàn thành báo cáo, cập nhật công văn đến, công văn đi,
 

       6. Hoạt động của công đoàn và các đoàn thể và hội trong nhà trường.
 
 

     - Hoàn thiện báo cáo cuối năm. Bàn kế hoạch đóng góp tham quan du lịch trong hè cho các gia đình cán bộ giáo viên.
 

          C. CÔNG TÁC QUẢN LÍ:
 
 

 

      * Xây dựng kế hoạch.

        -  Kế hoạch tháng 05.
 

        *Triển khai thực hiện
 
 

        - Triển khai các cuộc vận động các phong trào thi đua.
        - Kiểm tra các hoạt động nội bộ.
        - Chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp.
        - Tổ chức kiểm tra học kỳ, chấm điểm, vào điểm, đánh giá kết quả học sinh cuối năm đúng quy chế, đúng kế hoạch.
        - Tổ chức xét tốt nghiệp nghiêm túc, đúng quy chế.
        - Hoàn thành báo cáo cuối năm học.
        - Họp ban đại diện phụ huynh, chỉ đạo họp phụ huynh cuối năm.
        - Triển khai kế hoạch ôn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 đối với học sinh lớp 9.
        - Chỉ đạo tổng kết tổ chuyên môn, công đoàn, nhà trường đúng quy định.
        - Chí đạo bình xét thi đua cuối năm đúng quy chế, có khen thưởng học sinh giỏi huyện, học sinh tiên tiến, học sinh giỏi huyện.
        - Phối hợp với xã đoàn tổ chức tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương. Phối hợp với phụ huynh lớp 9 tổ chức chia tay với học sinh lớp 9.
        - Tổ chức tổng kết cuối năm, chia tay với kế toán.
         - Chỉ đạo kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất trong hè.
         - Hoàn thành hồ sơ thi đua.
         - Đôn đốc cán bộ giáo viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 

                                                                   
 
 

 

                                                                                           Hiệu trưởng
 
 

 
 
                                                                                        Dương Thị Nguyệt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trung bình (0 Bình chọn)